LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Tiloja edustettuna 820 90 150 570
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 42,9 . 43,2 .
Eläinyksiköt 18,2 . 24,1 .
Yrittäjänvoitto -30 600 . -33 000 .
        + Palkkavaatimus 29 000 . 35 400 .
        + Korkovaatimus 9 630 . 5 810 .
Yrittäjätulo 8 000 . 8 180 .
Kannattavuuskerroin 0,21 . 0,20 .
Yrittäjätulo 8 000 . 8 180 .
        - Korkovaatimus -9 630 . -5 820 .
=Työansio -1 630 . 2 360 .
        Työtunnit 2 140 . 2 620 .
=Työtuntiansio -0,8 . 0,9 .
        Oma pääoma 241 100 . 118 600 .
        Koko pääoma 375 400 . 169 400 .
Omavaraisuusaste 64,2 . 70,0 .
        Korvaus koko pääomalle -17 600 . -26 000 .
        Pääoma tilikautena 312 800 . 163 400 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,6 . -15,9 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi