LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 1 140 90 760 260 30
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 20<n<30 20<n<30 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 0,9 . 0,3 3,2 0,9
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0
Yrittäjänvoitto -42 500 . -37 200 -51 900 -31 000
        + Palkkavaatimus 57 800 . 54 400 64 400 53 800
        + Korkovaatimus 7 550 . 5 700 13 400 18 700
Yrittäjätulo 22 900 . 22 900 26 200 41 400
Kannattavuuskerroin 0,35 . 0,38 0,34 0,57
Yrittäjätulo 22 900 . 22 900 26 200 41 400
        - Korkovaatimus -7 620 . -5 700 -13 700 -18 600
=Työansio 15 200 . 17 200 12 500 22 700
        Työtunnit 4 280 . 4 030 4 770 3 980
=Työtuntiansio 3,6 . 4,3 2,6 5,7
        Oma pääoma 135 800 . 105 300 241 700 313 500
        Koko pääoma 327 600 . 181 900 759 300 828 600
Omavaraisuusaste 41,4 . 57,9 31,8 37,8
        Korvaus koko pääomalle -29 100 . -29 000 -22 400 1 630
        Pääoma tilikautena 321 000 . 182 200 726 900 847 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -9,1 . -16,0 -3,1 0,2


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi