LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Avomaapuutarhatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2009    
Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 980 20 140 170 380 210 50
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 35,4 . . . . 30,4 .
Eläinyksiköt 2,0 . . . . 0,0 .
Yrittäjänvoitto -18 900 . . . . -11 500 .
        + Palkkavaatimus 23 400 . . . . 24 700 .
        + Korkovaatimus 9 500 . . . . 7 570 .
Yrittäjätulo 15 700 . . . . 21 400 .
Kannattavuuskerroin 0,48 . . . . 0,66 .
Yrittäjätulo 15 700 . . . . 21 400 .
        - Korkovaatimus -11 200 . . . . -8 280 .
=Työansio 4 380 . . . . 13 100 .
        Työtunnit 1 730 . . . . 1 820 .
=Työtuntiansio 2,5 . . . . 7,2 .
        Oma pääoma 190 600 . . . . 150 900 .
        Koko pääoma 263 500 . . . . 184 300 .
Omavaraisuusaste 72,3 . . . . 81,9 .
        Korvaus koko pääomalle -4 470 . . . . -1 770 .
        Pääoma tilikautena 267 800 . . . . 185 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 . . . . -1,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi