SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 23.9.2023
            Tunnusluvut                 2009    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 44 700 8 200 7 090 10 000 8 810 8 950 1 540 130 20
Tiloja otoksessa 940<n<950 50<n<60 60<n<70 120<n<130 210<n<220 310<n<320 130<n<140 20<n<30 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 50,7 26,1 36,0 50,4 57,3 71,3 89,5 119,2 .
Eläinyksiköt 23,9 0,0 0,9 7,8 25,2 54,7 154,6 196,5 .
Yrittäjänvoitto -29 900 -18 500 -21 600 -30 800 -37 100 -37 200 -39 200 -37 800 .
        + Palkkavaatimus 29 600 7 190 14 700 22 800 41 200 52 200 60 900 74 400 .
        + Korkovaatimus 12 800 6 310 7 820 11 300 14 300 19 300 31 300 31 100 .
Yrittäjätulo 12 500 -5 070 890 3 260 18 600 34 200 52 900 67 700 .
Kannattavuuskerroin 0,29 -0,38 0,04 0,10 0,33 0,48 0,57 0,64 .
Yrittäjätulo 12 500 -5 070 890 3 260 18 600 34 200 52 900 67 700 .
        - Korkovaatimus -12 800 -6 310 -7 830 -11 300 -14 400 -19 200 -31 300 -31 000 .
=Työansio -330 -11 300 -6 940 -8 060 4 090 14 900 21 600 36 600 .
        Työtunnit 2 190 530 1 080 1 680 3 050 3 860 4 500 5 510 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -0,1 -21,4 -6,4 -4,8 1,3 4,0 5,0 6,6 .
        Oma pääoma 254 700 125 400 157 100 227 200 285 500 382 500 613 600 580 200 .
        Koko pääoma 346 800 146 200 184 500 286 200 363 100 561 600 1 110 000 1 384 000 .
Omavaraisuusaste 73,4 85,8 85,1 79,4 78,6 68,1 55,3 41,9 .
        Korvaus koko pääomalle -13 900 -11 500 -12 800 -17 200 -19 800 -11 900 8 840 19 600 .
        Pääoma tilikautena 344 900 147 500 183 300 285 700 363 300 552 900 1 109 000 1 383 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,0 -7,8 -7,0 -6,0 -5,5 -2,2 0,8 1,4 .

7060336

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi