SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 2.12.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 600 13 800 5 980 1 200 1 030 11 200 4 330 2 600 1 640 230 2 670
Tiloja otoksessa 940<n<950 150<n<160 70<n<80 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Käytössä oleva maatalousmaa 50,1 52,5 44,2 1,0 35,9 50,2 60,9 27,2 67,5 45,1 72,7
Eläinyksiköt 25,3 0,1 0,0 0,0 1,2 40,7 57,1 9,5 158,2 245,0 31,2
Yrittäjänvoitto -23 800 -17 700 -10 800 -42 100 -22 800 -25 200 -37 600 -38 600 -39 600 -26 100 -24 100
        + Palkkavaatimus 29 500 11 900 13 100 59 500 21 600 53 000 37 700 28 700 42 700 33 600 27 300
        + Korkovaatimus 12 500 10 900 8 390 6 720 10 800 14 800 15 700 6 450 22 400 21 600 17 900
Yrittäjätulo 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 -3 540 25 400 29 000 21 000
Kannattavuuskerroin 0,43 0,22 0,49 0,36 0,35 0,63 0,29 -0,10 0,39 0,53 0,47
Yrittäjätulo 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 -3 540 25 400 29 000 21 000
        - Korkovaatimus -12 500 -10 800 -8 390 -6 760 -12 500 -14 800 -15 600 -6 460 -22 300 -21 500 -17 800
=Työansio 5 640 -5 830 2 200 17 400 -1 220 27 700 60 -10 000 3 050 7 400 3 160
        Työtunnit 2 260 910 1 000 4 570 1 660 4 070 2 900 2 200 3 280 2 580 2 100
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 2,5 -6,3 2,2 3,8 -0,7 6,8 0,1 -4,5 0,9 2,9 1,5
        Oma pääoma 256 300 224 200 172 200 110 800 213 700 308 000 314 200 134 800 444 000 453 500 367 000
        Koko pääoma 349 900 275 300 217 100 346 800 291 300 442 500 440 700 196 600 619 500 856 500 460 900
Omavaraisuusaste 73,2 81,5 79,3 32,0 73,4 69,6 71,3 68,6 71,7 52,9 79,6
        Korvaus koko pääomalle -7 320 -4 460 -200 -27 300 -5 870 -5 000 -16 500 -29 100 -10 300 7 820 -2 560
        Pääoma tilikautena 340 700 268 300 214 800 334 800 290 300 424 200 435 600 192 700 618 200 790 100 449 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 -1,7 -0,1 -8,2 -2,0 -1,2 -3,8 -15,1 -1,7 1,0 -0,6

7060599

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi