SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 5.2.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 60 300 23 000 14 300 1 200 1 320 11 300 4 480 1 120 1 640 240 2 960 10
Tiloja otoksessa 990<n<1000 170<n<180 90<n<100 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 11<n<20 60<n<70 11<n<20 70<n<80 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 41,7 40,2 26,3 1,0 29,5 50,0 60,9 24,3 67,4 45,1 67,6 .
Eläinyksiköt 18,7 0,0 0,0 0,0 0,9 40,5 57,0 13,9 158,0 243,8 28,0 .
Yrittäjänvoitto -22 200 -20 200 -11 000 -42 100 -18 700 -25 200 -37 600 -26 500 -39 600 -26 100 -24 000 .
        + Palkkavaatimus 23 400 9 920 8 980 59 500 17 000 52 900 37 500 28 000 42 700 33 500 25 700 .
        + Korkovaatimus 10 500 9 320 5 100 6 710 8 910 14 800 15 600 3 590 22 400 21 500 16 200 .
Yrittäjätulo 11 800 -1 040 3 080 24 100 7 470 42 400 15 500 5 010 25 400 28 900 17 900 .
Kannattavuuskerroin 0,35 -0,05 0,22 0,36 0,29 0,63 0,29 0,16 0,39 0,52 0,43 .
Yrittäjätulo 11 800 -1 040 3 080 24 100 7 470 42 400 15 500 5 010 25 400 28 900 17 900 .
        - Korkovaatimus -10 500 -9 320 -5 110 -6 750 -9 230 -14 700 -15 600 -3 600 -22 300 -21 500 -16 200 .
=Työansio 1 180 -10 300 -2 020 17 300 -1 760 27 600 -170 1 420 3 070 7 370 1 690 .
        Työtunnit 1 800 760 690 4 570 1 300 4 060 2 880 2 150 3 280 2 580 1 970 .
=Työtuntiansio 0,7 -13,5 -2,9 3,8 -1,3 6,8 -0,0 0,7 0,9 2,9 0,8 .
        Oma pääoma 216 500 192 000 107 800 110 600 177 200 307 200 314 000 76 100 443 500 453 000 334 400 .
        Koko pääoma 288 700 230 000 130 100 346 400 215 400 441 000 440 200 107 600 618 800 853 200 425 400 .
Omavaraisuusaste 75,0 83,5 82,9 31,9 82,3 69,7 71,3 70,7 71,7 53,1 78,6 .
        Korvaus koko pääomalle -8 500 -9 190 -4 390 -27 300 -7 660 -5 080 -16 500 -21 700 -10 300 7 750 -4 040 .
        Pääoma tilikautena 281 000 223 900 127 200 334 400 214 400 422 800 435 000 102 100 617 500 788 000 415 400 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,0 -4,1 -3,5 -8,2 -3,6 -1,2 -3,8 -21,3 -1,7 1,0 -1,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi