SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 600 13 800 5 980 1 200 1 030 11 200 4 330 770 1 640 230 2 680
Tiloja otoksessa 940<n<950 150<n<160 70<n<80 60<n<70 20<n<30 360<n<370 90<n<100 11<n<20 60<n<70 11<n<20 70<n<80
Käytössä oleva maatalousmaa 50,1 52,5 44,2 1,0 35,9 50,2 60,9 24,6 67,5 45,1 72,5
Eläinyksiköt 25,3 0,1 0,0 0,0 1,2 40,7 57,2 14,2 158,2 245,0 31,1
Yrittäjänvoitto -23 800 -17 700 -10 800 -42 100 -22 800 -25 200 -37 600 -26 200 -39 600 -26 100 -24 100
        + Palkkavaatimus 29 500 11 900 13 100 59 500 21 600 53 000 37 700 28 400 42 700 33 600 27 300
        + Korkovaatimus 12 500 10 900 8 390 6 720 10 800 14 800 15 700 3 610 22 400 21 600 17 800
Yrittäjätulo 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 5 790 25 400 29 000 20 900
Kannattavuuskerroin 0,43 0,22 0,49 0,36 0,35 0,63 0,29 0,18 0,39 0,53 0,46
Yrittäjätulo 18 200 5 060 10 600 24 100 11 300 42 500 15 700 5 790 25 400 29 000 20 900
        - Korkovaatimus -12 500 -10 800 -8 390 -6 760 -12 500 -14 800 -15 600 -3 620 -22 300 -21 500 -17 800
=Työansio 5 640 -5 830 2 200 17 400 -1 220 27 700 40 2 170 3 050 7 400 3 120
        Työtunnit 2 260 910 1 000 4 570 1 660 4 070 2 900 2 180 3 280 2 580 2 100
=Työtuntiansio 2,5 -6,3 2,2 3,8 -0,7 6,8 0,1 1,0 0,9 2,9 1,5
        Oma pääoma 256 300 224 200 172 200 110 800 213 700 308 000 314 500 76 400 444 000 453 500 366 300
        Koko pääoma 349 900 275 300 217 100 346 800 291 300 442 500 441 000 105 900 619 500 856 500 460 100
Omavaraisuusaste 73,2 81,5 79,3 32,0 73,4 69,6 71,3 72,1 71,7 52,9 79,6
        Korvaus koko pääomalle -7 320 -4 460 -200 -27 300 -5 870 -5 000 -16 500 -21 400 -10 300 7 820 -2 630
        Pääoma tilikautena 340 700 268 300 214 800 334 800 290 300 424 200 435 900 100 700 618 200 790 100 448 600
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 -1,7 -0,1 -8,2 -2,0 -1,2 -3,8 -21,3 -1,7 1,0 -0,6


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi