SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 44 600 6 110 13 500 10 300 11 800 1 010 1 660 180
Tiloja otoksessa 940<n<950 120<n<130 230<n<240 210<n<220 280<n<290 20<n<30 40<n<50 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 50,1 56,1 51,0 47,1 49,8 47,2 45,4 28,5
Eläinyksiköt 25,3 17,9 21,9 27,5 28,9 32,3 36,9 21,1
Yrittäjänvoitto -23 800 -27 100 -23 500 -23 700 -23 800 -16 800 -18 700 -31 300
        + Palkkavaatimus 29 500 22 800 25 100 30 500 34 800 35 100 41 600 38 900
        + Korkovaatimus 12 500 15 500 13 100 12 000 11 700 8 790 8 970 5 790
Yrittäjätulo 18 200 11 100 14 700 18 800 22 800 27 100 31 800 13 400
Kannattavuuskerroin 0,43 0,29 0,38 0,44 0,49 0,62 0,63 0,30
Yrittäjätulo 18 200 11 100 14 700 18 800 22 800 27 100 31 800 13 400
        - Korkovaatimus -12 500 -15 400 -13 100 -12 000 -11 800 -8 800 -8 980 -5 790
=Työansio 5 640 -4 390 1 590 6 770 11 000 18 300 22 800 7 560
        Työtunnit 2 260 1 750 1 930 2 340 2 670 2 700 3 190 2 990
=Työtuntiansio 2,5 -2,4 0,8 2,9 4,1 6,8 7,1 2,5
        Oma pääoma 256 300 318 400 266 900 245 800 239 700 183 200 184 600 114 700
        Koko pääoma 349 900 408 000 347 400 347 600 340 800 278 300 294 600 204 900
Omavaraisuusaste 73,2 78,0 76,8 70,7 70,3 65,8 62,7 55,9
        Korvaus koko pääomalle -7 320 -8 060 -7 190 -7 620 -7 400 -3 120 -4 350 -20 700
        Pääoma tilikautena 340 700 399 100 336 900 338 500 332 400 268 400 288 000 206 200
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 -2,0 -2,1 -2,2 -2,2 -1,2 -1,5 -10,1


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi