LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 1 640 10 510 830 230 50 0
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 67,5 . 42,2 70,3 110,2 . .
Eläinyksiköt 158,2 . 74,2 155,1 294,4 . .
Yrittäjänvoitto -39 600 . -43 100 -31 500 -59 400 . .
        + Palkkavaatimus 42 700 . 35 000 42 400 55 500 . .
        + Korkovaatimus 22 400 . 15 500 20 700 40 500 . .
Yrittäjätulo 25 400 . 7 380 31 500 36 500 . .
Kannattavuuskerroin 0,39 . 0,15 0,50 0,38 . .
Yrittäjätulo 25 400 . 7 380 31 500 36 500 . .
        - Korkovaatimus -22 300 . -15 500 -20 600 -40 400 . .
=Työansio 3 050 . -8 120 10 800 -3 960 . .
        Työtunnit 3 280 . 2 690 3 250 4 270 . .
=Työtuntiansio 0,9 . -3,0 3,3 -0,9 . .
        Oma pääoma 444 000 . 309 200 406 300 806 700 . .
        Koko pääoma 619 500 . 345 700 610 000 1 144 000 . .
Omavaraisuusaste 71,7 . 89,4 66,6 70,5 . .
        Korvaus koko pääomalle -10 300 . -25 700 -2 680 -7 550 . .
        Pääoma tilikautena 618 200 . 349 400 603 100 1 151 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,7 . -7,4 -0,4 -0,7 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi