LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Siipikarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Siipikarjatilat
Keskiarvo 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 230 160 40 20
Tiloja otoksessa 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 45,1 46,2 58,8 .
Eläinyksiköt 245,0 199,5 295,3 .
Yrittäjänvoitto -26 100 -31 900 7 800 .
        + Palkkavaatimus 33 600 34 300 32 000 .
        + Korkovaatimus 21 600 20 200 33 300 .
Yrittäjätulo 29 000 22 500 73 100 .
Kannattavuuskerroin 0,53 0,41 1,12 .
Yrittäjätulo 29 000 22 500 73 100 .
        - Korkovaatimus -21 500 -20 100 -33 200 .
=Työansio 7 400 2 310 39 800 .
        Työtunnit 2 580 2 630 2 460 .
=Työtuntiansio 2,9 0,9 16,2 .
        Oma pääoma 453 500 420 700 727 300 .
        Koko pääoma 856 500 704 400 1 228 000 .
Omavaraisuusaste 52,9 59,7 59,2 .
        Korvaus koko pääomalle 7 820 -390 55 400 .
        Pääoma tilikautena 790 100 700 500 1 103 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,0 -0,1 5,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi