LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 1.12.2022
            Tunnusluvut                 2008    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 2 680 90 710 390 940 520 20 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 11<n<20 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 72,5 . 33,3 45,2 80,3 136,3 . .
Eläinyksiköt 31,1 . 4,9 18,5 32,1 66,0 . .
Yrittäjänvoitto -24 100 . -16 800 -34 300 -24 700 -24 900 . .
        + Palkkavaatimus 27 300 . 15 500 31 500 30 700 38 200 . .
        + Korkovaatimus 17 800 . 6 250 11 800 22 300 30 700 . .
Yrittäjätulo 20 900 . 4 840 8 960 28 300 43 900 . .
Kannattavuuskerroin 0,46 . 0,22 0,21 0,53 0,64 . .
Yrittäjätulo 20 900 . 4 840 8 960 28 300 43 900 . .
        - Korkovaatimus -17 800 . -6 250 -11 800 -22 300 -30 600 . .
=Työansio 3 120 . -1 400 -2 880 5 940 13 200 . .
        Työtunnit 2 100 . 1 190 2 420 2 350 2 930 . .
=Työtuntiansio 1,5 . -1,2 -1,2 2,5 4,5 . .
        Oma pääoma 366 300 . 126 100 239 400 459 300 637 600 . .
        Koko pääoma 460 100 . 181 100 274 700 548 000 836 400 . .
Omavaraisuusaste 79,6 . 69,7 87,1 83,8 76,2 . .
        Korvaus koko pääomalle -2 630 . -8 290 -20 500 830 13 200 . .
        Pääoma tilikautena 448 600 . 176 700 275 900 531 900 810 500 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,6 . -4,7 -7,4 0,2 1,6 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi