LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 4 330 30 960 2 200 1 100 40
Tiloja otoksessa 90<n<100 0<n<4 11<n<20 30<n<40 30<n<40 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 60,9 . 36,3 56,1 90,5 .
Eläinyksiköt 57,2 . 23,7 51,8 95,4 .
Yrittäjänvoitto -37 600 . -31 000 -33 200 -54 100 .
        + Palkkavaatimus 37 700 . 29 400 37 900 45 100 .
        + Korkovaatimus 15 700 . 7 920 15 200 23 100 .
Yrittäjätulo 15 700 . 6 210 19 800 14 100 .
Kannattavuuskerroin 0,29 . 0,17 0,37 0,21 .
Yrittäjätulo 15 700 . 6 210 19 800 14 100 .
        - Korkovaatimus -15 600 . -7 920 -15 100 -23 100 .
=Työansio 40 . -1 710 4 640 -9 020 .
        Työtunnit 2 900 . 2 260 2 910 3 460 .
=Työtuntiansio 0,1 . -0,8 1,6 -2,6 .
        Oma pääoma 314 500 . 162 100 301 100 470 200 .
        Koko pääoma 441 000 . 231 000 403 400 670 300 .
Omavaraisuusaste 71,3 . 70,2 74,6 70,1 .
        Korvaus koko pääomalle -16 500 . -20 100 -13 300 -22 400 .
        Pääoma tilikautena 435 900 . 219 800 405 500 655 600 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,8 . -9,2 -3,3 -3,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi