LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 5 980 2 750 660 1 590 780 190 10
Tiloja otoksessa 70<n<80 11<n<20 5<n<10 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 44,2 28,1 37,5 58,1 59,0 118,3 .
Eläinyksiköt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 .
Yrittäjänvoitto -10 800 -9 680 -9 630 -5 960 -22 000 -20 300 .
        + Palkkavaatimus 13 100 5 450 10 600 13 400 33 500 42 700 .
        + Korkovaatimus 8 390 4 470 4 750 12 100 12 800 25 900 .
Yrittäjätulo 10 600 250 5 760 19 500 24 200 48 300 .
Kannattavuuskerroin 0,49 0,03 0,37 0,77 0,52 0,70 .
Yrittäjätulo 10 600 250 5 760 19 500 24 200 48 300 .
        - Korkovaatimus -8 390 -4 470 -4 750 -12 000 -12 700 -25 900 .
=Työansio 2 200 -4 220 1 010 7 460 11 500 22 300 .
        Työtunnit 1 000 410 810 1 030 2 580 3 280 .
=Työtuntiansio 2,2 -10,0 1,2 7,2 4,4 6,8 .
        Oma pääoma 172 200 94 300 97 500 245 900 255 100 538 900 .
        Koko pääoma 217 100 109 800 126 400 277 300 404 500 737 300 .
Omavaraisuusaste 79,3 85,9 77,1 88,7 63,1 73,1 .
        Korvaus koko pääomalle -200 -3 990 -3 020 7 410 -3 430 18 000 .
        Pääoma tilikautena 214 800 108 100 126 600 273 400 402 000 731 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,1 -3,7 -2,4 2,7 -0,9 2,5 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi