LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2008    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 11 200 90 1 900 4 880 3 920 390 30
Tiloja otoksessa 360<n<370 0<n<4 11<n<20 120<n<130 170<n<180 40<n<50 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 50,2 . 22,3 39,9 69,4 115,9 .
Eläinyksiköt 40,7 . 14,3 27,0 60,5 134,1 .
Yrittäjänvoitto -25 200 . -22 500 -28 100 -22 700 -26 000 .
        + Palkkavaatimus 53 000 . 38 600 49 800 61 900 76 400 .
        + Korkovaatimus 16 100 . 6 680 12 800 22 800 34 200 .
Yrittäjätulo 42 500 . 21 600 33 100 60 600 84 600 .
Kannattavuuskerroin 0,62 . 0,48 0,53 0,72 0,76 .
Yrittäjätulo 42 500 . 21 600 33 100 60 600 84 600 .
        - Korkovaatimus -14 800 . -5 530 -11 400 -21 400 -34 100 .
=Työansio 27 700 . 16 100 21 600 39 200 50 400 .
        Työtunnit 4 070 . 2 970 3 830 4 750 5 870 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 6,8 . 5,4 5,6 8,2 8,6 .
        Oma pääoma 308 000 . 112 200 237 200 446 900 705 100 .
        Koko pääoma 442 500 . 125 300 297 700 676 900 1 377 000 .
Omavaraisuusaste 69,6 . 89,5 79,7 66,0 51,2 .
        Korvaus koko pääomalle -5 000 . -16 200 -13 900 7 380 36 400 .
        Pääoma tilikautena 424 200 . 125 000 286 400 642 600 1 345 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,2 . -13,0 -4,9 1,1 2,7 .

7060608

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi