LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Tiloja edustettuna 930 720 190 20
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 23,4 . 39,1 .
Eläinyksiköt 13,7 . 20,3 .
Yrittäjänvoitto -25 400 . -32 600 .
        + Palkkavaatimus 28 200 . 33 200 .
        + Korkovaatimus 3 420 . 6 030 .
Yrittäjätulo 6 130 . 6 550 .
Kannattavuuskerroin 0,19 . 0,17 .
Yrittäjätulo 6 130 . 6 550 .
        - Korkovaatimus -3 420 . -6 040 .
=Työansio 2 700 . 510 .
        Työtunnit 2 160 . 2 550 .
=Työtuntiansio 1,3 . 0,2 .
        Oma pääoma 72 100 . 131 500 .
        Koko pääoma 97 000 . 204 400 .
Omavaraisuusaste 74,3 . 64,3 .
        Korvaus koko pääomalle -21 000 . -23 800 .
        Pääoma tilikautena 92 400 . 188 200 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -22,8 . -12,7 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi