LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2008    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 1 200 90 210 630 240 20
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 5<n<10 20<n<30 20<n<30 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 1,0 . 0,2 0,3 3,7 3,2
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0
Yrittäjänvoitto -42 100 . -52 900 -27 100 -72 900 -43 900
        + Palkkavaatimus 59 500 . 55 500 55 300 59 500 77 000
        + Korkovaatimus 6 940 . 1 210 5 790 16 300 11 800
Yrittäjätulo 24 100 . 3 760 33 700 2 490 44 800
Kannattavuuskerroin 0,36 . 0,07 0,55 0,03 0,50
Yrittäjätulo 24 100 . 3 760 33 700 2 490 44 800
        - Korkovaatimus -6 760 . -1 210 -5 580 -15 900 -11 700
=Työansio 17 400 . 2 550 28 100 -13 400 33 100
        Työtunnit 4 570 . 4 270 4 250 4 570 5 920
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,8 . 0,6 6,6 -2,9 5,6
        Oma pääoma 110 800 . 1 870 94 200 268 500 208 000
        Koko pääoma 346 800 . 111 300 311 200 697 400 943 300
Omavaraisuusaste 32,0 . 1,7 30,3 38,5 22,1
        Korvaus koko pääomalle -27 300 . -46 800 -14 000 -44 000 -5 230
        Pääoma tilikautena 334 800 . 114 400 290 900 688 100 951 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -8,2 . -41,0 -4,8 -6,4 -0,5

7060623

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi