LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Avomaapuutarhatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2008    
Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 1 030 30 150 180 280 320 60
Tiloja otoksessa 20<n<30 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 35,9 . . . 57,1 40,3 .
Eläinyksiköt 1,2 . . . 0,0 0,1 .
Yrittäjänvoitto -22 800 . . . -21 800 -24 000 .
        + Palkkavaatimus 21 600 . . . 23 100 32 200 .
        + Korkovaatimus 21 100 . . . 33 300 15 300 .
Yrittäjätulo 11 300 . . . 18 000 21 900 .
Kannattavuuskerroin 0,26 . . . 0,32 0,46 .
Yrittäjätulo 11 300 . . . 18 000 21 900 .
        - Korkovaatimus -12 500 . . . -16 700 -13 700 .
=Työansio -1 220 . . . 1 250 8 100 .
        Työtunnit 1 660 . . . 1 770 2 470 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -0,7 . . . 0,7 3,3 .
        Oma pääoma 213 700 . . . 334 000 166 200 .
        Koko pääoma 291 300 . . . 339 400 360 200 .
Omavaraisuusaste 73,4 . . . 98,4 46,1 .
        Korvaus koko pääomalle -5 870 . . . -4 730 1 270 .
        Pääoma tilikautena 290 300 . . . 339 200 359 400 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,0 . . . -1,4 0,4 .

7660912

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi