SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 44 600 8 800 6 840 9 400 10 700 7 740 1 050 130 0
Tiloja otoksessa 940<n<950 50<n<60 60<n<70 120<n<130 250<n<260 310<n<320 100<n<110 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 50,1 27,3 39,1 49,6 56,0 72,8 86,0 80,3 .
Eläinyksiköt 25,3 0,1 1,6 7,9 29,6 69,3 142,1 291,1 .
Yrittäjänvoitto -23 800 -12 900 -19 900 -22 500 -30 200 -29 100 -48 000 -25 100 .
        + Palkkavaatimus 29 500 6 930 14 000 25 500 41 100 52 700 61 000 70 100 .
        + Korkovaatimus 12 500 5 570 8 080 10 600 14 700 20 800 32 100 30 400 .
Yrittäjätulo 18 200 -410 2 160 13 500 25 600 44 600 45 200 75 300 .
Kannattavuuskerroin 0,43 -0,03 0,10 0,37 0,46 0,61 0,49 0,75 .
Yrittäjätulo 18 200 -410 2 160 13 500 25 600 44 600 45 200 75 300 .
        - Korkovaatimus -12 500 -5 580 -8 080 -10 500 -14 600 -20 900 -32 100 -30 300 .
=Työansio 5 640 -5 980 -5 920 2 960 10 900 23 600 13 000 45 000 .
        Työtunnit 2 260 530 1 070 1 960 3 150 4 050 4 690 5 390 .
=Työtuntiansio 2,5 -11,2 -5,5 1,5 3,5 5,8 2,8 8,3 .
        Oma pääoma 256 300 115 300 166 100 217 600 298 600 425 900 639 600 628 300 .
        Koko pääoma 349 900 134 800 196 200 277 100 386 500 644 900 1 138 000 1 269 000 .
Omavaraisuusaste 73,2 85,5 84,6 78,5 77,3 66,0 56,2 49,5 .
        Korvaus koko pääomalle -7 320 -6 130 -10 200 -9 310 -11 700 560 2 970 26 200 .
        Pääoma tilikautena 340 700 132 100 191 800 270 700 378 500 621 100 1 122 000 1 191 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,1 -4,6 -5,4 -3,4 -3,1 0,1 0,3 2,2 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi