SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2008    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 60 300 460 3 450 11 700 11 500 7 630 9 340 10 800 7 690 1 050 130 0
Tiloja otoksessa 990<n<1000 11<n<20 5<n<10 20<n<30 50<n<60 60<n<70 120<n<130 250<n<260 310<n<320 100<n<110 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 41,7 2,7 11,2 20,2 26,4 37,9 47,7 55,7 73,7 85,9 80,3 .
Eläinyksiköt 18,7 0,0 0,0 0,0 0,1 1,9 8,2 29,5 70,4 142,0 291,1 .
Yrittäjänvoitto -22 200 -1 510 -13 400 -19 400 -14 300 -21 100 -22 600 -30 200 -28 900 -47 900 -25 100 .
        + Palkkavaatimus 23 400 480 8 130 5 690 7 500 14 800 25 200 40 900 52 700 60 900 70 100 .
        + Korkovaatimus 10 500 270 2 470 5 780 5 460 7 990 10 500 14 600 21 100 32 100 30 400 .
Yrittäjätulo 11 800 -760 -2 830 -8 020 -1 420 1 640 13 100 25 300 44 900 45 100 75 300 .
Kannattavuuskerroin 0,35 -1,00 -0,27 -0,70 -0,11 0,07 0,37 0,46 0,61 0,48 0,75 .
Yrittäjätulo 11 800 -760 -2 830 -8 020 -1 420 1 640 13 100 25 300 44 900 45 100 75 300 .
        - Korkovaatimus -10 500 -270 -2 470 -5 780 -5 460 -7 990 -10 400 -14 500 -21 100 -32 100 -30 300 .
=Työansio 1 180 -1 030 -5 300 -13 700 -6 880 -6 340 2 550 10 700 23 800 12 900 45 000 .
        Työtunnit 1 800 30 620 430 570 1 130 1 930 3 140 4 050 4 680 5 390 .
=Työtuntiansio 0,7 0,1 -8,4 -31,5 -11,9 -5,6 1,3 3,4 5,9 2,8 8,3 .
        Oma pääoma 216 500 5 250 54 500 120 900 112 900 165 100 216 600 295 900 431 900 639 200 628 300 .
        Koko pääoma 288 700 6 340 66 900 132 000 133 900 194 000 277 000 384 600 647 600 1 137 000 1 269 000 .
Omavaraisuusaste 75,0 82,8 81,4 91,6 84,4 85,1 78,2 76,9 66,7 56,2 49,5 .
        Korvaus koko pääomalle -8 500 -1 240 -10 000 -12 800 -7 660 -11 600 -9 350 -11 800 600 2 940 26 200 .
        Pääoma tilikautena 281 000 6 530 62 200 129 300 130 900 188 600 270 100 376 800 623 700 1 121 000 1 191 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,0 -19,0 -16,1 -9,9 -5,9 -6,2 -3,5 -3,1 0,1 0,3 2,2 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi