SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 2 830 1 820 270 2 900
Tiloja otoksessa 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Käytössä oleva maatalousmaa 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 25,3 68,0 58,0 74,6
Eläinyksiköt 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 9,1 147,8 210,6 29,7
Yrittäjänvoitto -16 200 -4 280 -7 580 -43 000 -17 100 -27 800 -22 300 -33 600 -14 900 6 650 -4 510
        + Palkkavaatimus 30 100 12 100 13 700 62 400 19 800 52 300 39 500 23 900 40 600 32 500 26 500
        + Korkovaatimus 13 100 11 300 9 350 6 770 15 800 14 500 14 100 6 470 24 100 25 600 20 800
Yrittäjätulo 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 -3 340 47 400 63 200 37 400
Kannattavuuskerroin 0,59 0,78 0,63 0,38 0,37 0,57 0,57 -0,11 0,73 1,09 0,79
Yrittäjätulo 25 600 18 400 14 500 26 000 13 300 37 900 30 500 -3 340 47 400 63 200 37 400
        - Korkovaatimus -11 700 -10 500 -8 390 -6 660 -10 500 -13 400 -13 300 -6 390 -21 700 -24 000 -15 300
=Työansio 13 800 7 850 6 100 19 300 2 690 24 500 17 100 -9 730 25 700 39 200 22 000
        Työtunnit 2 390 960 1 080 4 950 1 570 4 150 3 130 1 890 3 220 2 570 2 100
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,8 8,2 5,6 3,9 1,7 5,9 5,4 -5,1 8,0 15,2 10,5
        Oma pääoma 247 800 223 200 174 500 140 000 213 400 281 200 284 800 127 600 457 400 521 800 326 100
        Koko pääoma 333 200 272 100 218 300 377 600 255 300 394 800 388 000 188 300 605 100 725 400 440 200
Omavaraisuusaste 74,4 82,0 79,9 37,1 83,6 71,2 73,4 67,8 75,6 71,9 74,1
        Korvaus koko pääomalle -1 050 8 300 2 660 -30 500 -4 530 -9 950 -3 620 -24 900 13 100 37 200 15 300
        Pääoma tilikautena 315 700 259 700 209 900 314 900 249 500 373 000 372 400 171 300 580 200 671 800 418 600
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 3,2 1,3 -9,7 -1,8 -2,7 -1,0 -14,6 2,3 5,5 3,7

7060368

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi