SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 46 200 6 350 14 000 10 600 12 300 1 010 1 780 190
Tiloja otoksessa 950<n<960 120<n<130 250<n<260 210<n<220 270<n<280 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 49,2 55,6 50,5 44,7 50,4 41,7 41,7 28,6
Eläinyksiköt 25,9 19,7 21,6 26,4 32,0 30,6 35,1 19,4
Yrittäjänvoitto -16 200 -12 500 -13 200 -16 100 -21 300 -17 300 -18 200 -24 000
        + Palkkavaatimus 30 100 24 700 25 500 30 400 36 000 35 300 41 100 34 200
        + Korkovaatimus 13 100 15 100 14 100 12 300 12 500 8 720 8 750 5 630
Yrittäjätulo 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
Kannattavuuskerroin 0,59 0,66 0,62 0,59 0,54 0,59 0,63 0,38
Yrittäjätulo 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
        - Korkovaatimus -11 700 -14 300 -12 400 -10 800 -11 300 -7 900 -8 310 -5 160
=Työansio 13 800 12 100 12 200 14 300 14 600 17 900 22 900 10 200
        Työtunnit 2 390 1 950 2 020 2 410 2 850 2 790 3 260 2 710
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,8 6,2 6,0 5,9 5,1 6,4 7,0 3,7
        Oma pääoma 247 800 301 600 260 500 231 600 238 900 163 600 175 300 110 800
        Koko pääoma 333 200 391 500 324 000 324 100 342 900 235 300 255 400 199 300
Omavaraisuusaste 74,4 77,1 80,4 71,5 69,7 69,5 68,6 55,6
        Korvaus koko pääomalle -1 050 4 880 1 880 -1 840 -5 460 -5 760 -5 890 -15 600
        Pääoma tilikautena 315 700 367 500 311 400 302 600 325 100 232 800 241 500 170 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 1,3 0,6 -0,6 -1,7 -2,5 -2,4 -9,2

7060371

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi