SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 46 200 6 350 14 000 10 600 12 300 1 010 1 780 190
Tiloja otoksessa 950<n<960 120<n<130 250<n<260 210<n<220 270<n<280 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 49,2 55,6 50,5 44,7 50,4 41,7 41,7 28,6
Eläinyksiköt 25,9 19,7 21,7 26,4 32,0 30,6 35,1 19,4
Yrittäjänvoitto -16 200 -12 500 -13 200 -16 100 -21 300 -17 300 -18 200 -24 000
        + Palkkavaatimus 30 100 24 700 25 500 30 400 36 000 35 300 41 100 34 200
        + Korkovaatimus 11 800 14 400 12 400 10 900 11 300 7 900 8 310 5 160
Yrittäjätulo 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
Kannattavuuskerroin 0,61 0,68 0,65 0,61 0,55 0,60 0,63 0,39
Yrittäjätulo 25 600 26 400 24 700 25 200 26 000 25 800 31 200 15 300
        - Korkovaatimus -11 700 -14 300 -12 400 -10 800 -11 300 -7 900 -8 310 -5 160
=Työansio 13 800 12 100 12 200 14 300 14 600 17 900 22 900 10 200
        Työtunnit 2 390 1 950 2 020 2 410 2 850 2 790 3 260 2 710
=Työtuntiansio 5,8 6,2 6,0 5,9 5,1 6,4 7,0 3,7
        Oma pääoma 247 800 301 600 260 600 231 600 238 900 163 600 175 300 110 800
        Koko pääoma 333 300 391 500 324 200 324 100 342 900 235 300 255 400 199 300
Omavaraisuusaste 74,4 77,1 80,4 71,5 69,7 69,5 68,6 55,6
        Korvaus koko pääomalle -1 040 4 880 1 890 -1 840 -5 460 -5 760 -5 890 -15 600
        Pääoma tilikautena 315 800 367 500 311 600 302 600 325 100 232 800 241 500 170 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 1,3 0,6 -0,6 -1,7 -2,5 -2,4 -9,2


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi