LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.4.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 13 200 5 820 3 970 2 710 650 50
Tiloja otoksessa 140<n<150 30<n<40 30<n<40 40<n<50 20<n<30 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 51,6 28,8 48,3 79,3 139,0 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 .
Yrittäjänvoitto -4 280 -7 870 -6 970 2 180 14 300 .
        + Palkkavaatimus 12 100 8 800 12 300 16 400 22 000 .
        + Korkovaatimus 11 300 6 110 11 900 17 200 25 400 .
Yrittäjätulo 18 400 7 050 15 800 34 700 59 300 .
Kannattavuuskerroin 0,78 0,47 0,65 1,03 1,25 .
Yrittäjätulo 18 400 7 050 15 800 34 700 59 300 .
        - Korkovaatimus -10 500 -6 120 -10 500 -16 100 -22 900 .
=Työansio 7 850 930 5 280 18 600 36 300 .
        Työtunnit 960 690 970 1 300 1 740 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 8,2 1,3 5,4 14,3 20,8 .
        Oma pääoma 223 200 129 100 221 700 341 100 494 700 .
        Koko pääoma 272 100 150 200 264 700 414 800 695 600 .
Omavaraisuusaste 82,0 85,9 83,8 82,2 71,1 .
        Korvaus koko pääomalle 8 300 -680 5 300 21 000 46 800 .
        Pääoma tilikautena 259 700 144 800 254 100 395 800 662 300 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 3,2 -0,5 2,1 5,3 7,1 .

7060386

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi