LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 1 820 20 590 970 210 20
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 68,0 . 43,7 76,0 102,9 .
Eläinyksiköt 147,8 . 65,8 161,4 309,1 .
Yrittäjänvoitto -14 900 . -32 400 -12 500 20 500 .
        + Palkkavaatimus 40 600 . 32 900 43 000 48 600 .
        + Korkovaatimus 24 100 . 20 700 23 300 37 300 .
Yrittäjätulo 47 400 . 16 000 52 500 106 400 .
Kannattavuuskerroin 0,73 . 0,30 0,79 1,24 .
Yrittäjätulo 47 400 . 16 000 52 500 106 400 .
        - Korkovaatimus -21 700 . -15 600 -22 000 -37 200 .
=Työansio 25 700 . 420 30 500 69 100 .
        Työtunnit 3 220 . 2 600 3 410 3 860 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 8,0 . 0,2 8,9 17,9 .
        Oma pääoma 457 400 . 325 300 465 000 786 400 .
        Koko pääoma 605 100 . 369 600 640 500 1 064 000 .
Omavaraisuusaste 75,6 . 88,0 72,6 73,9 .
        Korvaus koko pääomalle 13 100 . -15 000 17 300 68 900 .
        Pääoma tilikautena 580 200 . 358 800 611 300 1 020 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 2,3 . -4,2 2,8 6,8 .

7060383

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi