LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Sikatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 1 820 20 590 970 210 20 0
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 11<n<20 30<n<40 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 68,0 . 43,7 76,0 102,9 . .
Eläinyksiköt 148,1 . 65,8 161,4 309,1 . .
Yrittäjänvoitto -14 900 . -32 400 -12 500 20 500 . .
        + Palkkavaatimus 40 600 . 32 900 43 000 48 600 . .
        + Korkovaatimus 21 700 . 15 600 22 000 37 300 . .
Yrittäjätulo 47 400 . 16 000 52 500 106 400 . .
Kannattavuuskerroin 0,76 . 0,33 0,81 1,24 . .
Yrittäjätulo 47 400 . 16 000 52 500 106 400 . .
        - Korkovaatimus -21 700 . -15 600 -22 000 -37 200 . .
=Työansio 25 700 . 420 30 500 69 100 . .
        Työtunnit 3 220 . 2 600 3 410 3 860 . .
=Työtuntiansio 8,0 . 0,2 8,9 17,9 . .
        Oma pääoma 458 100 . 325 300 465 000 786 400 . .
        Koko pääoma 606 200 . 369 600 640 500 1 064 000 . .
Omavaraisuusaste 75,6 . 88,0 72,6 73,9 . .
        Korvaus koko pääomalle 13 100 . -15 000 17 300 68 900 . .
        Pääoma tilikautena 581 200 . 358 800 611 300 1 020 000 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 2,3 . -4,2 2,8 6,8 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi