LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Siipikarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Siipikarjatilat
Keskiarvo 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 270 50 150 60 10 10
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 5<n<10 5<n<10 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 58,0 . 60,7 56,0 . .
Eläinyksiköt 210,6 . 209,7 248,7 . .
Yrittäjänvoitto 6 650 . -4 230 37 300 . .
        + Palkkavaatimus 32 500 . 27 700 37 400 . .
        + Korkovaatimus 25 600 . 25 100 26 400 . .
Yrittäjätulo 63 200 . 48 600 100 300 . .
Kannattavuuskerroin 1,09 . 0,92 1,57 . .
Yrittäjätulo 63 200 . 48 600 100 300 . .
        - Korkovaatimus -24 000 . -25 000 -25 600 . .
=Työansio 39 200 . 23 500 74 700 . .
        Työtunnit 2 570 . 2 200 2 960 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 15,2 . 10,7 25,1 . .
        Oma pääoma 521 800 . 554 400 557 200 . .
        Koko pääoma 725 400 . 786 000 721 900 . .
Omavaraisuusaste 71,9 . 70,5 77,2 . .
        Korvaus koko pääomalle 37 200 . 27 000 69 800 . .
        Pääoma tilikautena 671 800 . 702 100 688 400 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 5,5 . 3,8 10,1 . .

7660978

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi