LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 2 910 100 560 730 1 000 490 20 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 5<n<10 5<n<10 11<n<20 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 74,5 20,7 33,7 47,3 91,9 133,8 . .
Eläinyksiköt 29,6 0,6 1,3 18,1 26,1 82,1 . .
Yrittäjänvoitto -4 590 -33 300 -16 000 -8 630 80 11 500 . .
        + Palkkavaatimus 26 500 5 120 14 100 20 900 30 600 43 800 . .
        + Korkovaatimus 15 300 6 240 3 680 8 840 21 100 27 100 . .
Yrittäjätulo 37 300 -21 900 1 760 21 100 51 800 82 400 . .
Kannattavuuskerroin 0,89 -1,93 0,10 0,71 1,00 1,16 . .
Yrittäjätulo 37 300 -21 900 1 760 21 100 51 800 82 400 . .
        - Korkovaatimus -15 300 -6 280 -3 690 -8 850 -21 000 -27 000 . .
=Työansio 21 900 -28 200 -1 920 12 300 30 700 55 300 . .
        Työtunnit 2 100 400 1 110 1 650 2 420 3 470 . .
=Työtuntiansio 10,4 -69,4 -1,7 7,4 12,6 15,9 . .
        Oma pääoma 325 400 137 000 76 600 187 700 445 000 577 500 . .
        Koko pääoma 439 300 163 700 209 500 234 400 558 800 769 500 . .
Omavaraisuusaste 74,1 83,7 36,5 80,1 79,6 75,0 . .
        Korvaus koko pääomalle 15 200 -25 800 -6 550 2 650 25 200 45 600 . .
        Pääoma tilikautena 417 700 153 000 188 800 228 600 536 700 732 100 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 3,6 -16,9 -3,5 1,2 4,7 6,2 . .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi