LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 21.5.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Sekatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 2 900 100 560 730 1 000 490 20 0
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 0<n<4 5<n<10 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 74,6 . . 47,4 91,9 133,8 . .
Eläinyksiköt 29,7 . . 18,1 26,1 82,1 . .
Yrittäjänvoitto -4 510 . . -8 430 80 11 500 . .
        + Palkkavaatimus 26 500 . . 20 800 30 600 43 800 . .
        + Korkovaatimus 20 800 . . 10 300 32 700 32 200 . .
Yrittäjätulo 37 400 . . 21 300 51 800 82 400 . .
Kannattavuuskerroin 0,79 . . 0,68 0,82 1,08 . .
Yrittäjätulo 37 400 . . 21 300 51 800 82 400 . .
        - Korkovaatimus -15 300 . . -8 860 -21 000 -27 000 . .
=Työansio 22 000 . . 12 400 30 700 55 300 . .
        Työtunnit 2 100 . . 1 650 2 420 3 470 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 10,5 . . 7,5 12,6 15,9 . .
        Oma pääoma 326 100 . . 188 000 445 000 577 500 . .
        Koko pääoma 440 200 . . 234 400 558 800 769 500 . .
Omavaraisuusaste 74,1 . . 80,2 79,6 75,0 . .
        Korvaus koko pääomalle 15 300 . . 2 840 25 200 45 600 . .
        Pääoma tilikautena 418 600 . . 228 700 536 700 732 100 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 3,7 . . 1,2 4,7 6,2 . .

7660970

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi