LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 4 810 1 250 2 260 1 260 30
Tiloja otoksessa 90<n<100 11<n<20 30<n<40 40<n<50 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 61,6 30,8 55,8 100,6 .
Eläinyksiköt 60,1 22,3 49,1 115,0 .
Yrittäjänvoitto -22 300 -24 300 -22 800 -18 600 .
        + Palkkavaatimus 39 500 28 200 42 700 43 800 .
        + Korkovaatimus 14 100 7 770 12 500 22 200 .
Yrittäjätulo 30 500 10 400 32 100 46 400 .
Kannattavuuskerroin 0,57 0,29 0,58 0,70 .
Yrittäjätulo 30 500 10 400 32 100 46 400 .
        - Korkovaatimus -13 300 -6 470 -12 200 -21 200 .
=Työansio 17 100 3 940 19 900 25 100 .
        Työtunnit 3 130 2 240 3 380 3 470 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,4 1,8 5,9 7,2 .
        Oma pääoma 284 800 131 500 263 600 456 000 .
        Koko pääoma 388 000 188 900 333 300 664 100 .
Omavaraisuusaste 73,4 69,6 79,1 68,7 .
        Korvaus koko pääomalle -3 620 -14 400 -6 860 13 100 .
        Pääoma tilikautena 372 400 187 100 317 800 634 300 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,0 -7,7 -2,2 2,1 .

7060380

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi