LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 30.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000
Tiloja edustettuna 5 830 2 650 1 130 1 270 570 200 10
Tiloja otoksessa 90<n<100 20<n<30 11<n<20 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 44,0 28,5 37,6 54,9 78,2 114,6 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,4 .
Yrittäjänvoitto -7 580 -9 600 -7 210 -4 750 -17 800 25 500 .
        + Palkkavaatimus 13 700 5 920 10 900 17 100 37 100 41 900 .
        + Korkovaatimus 8 380 5 070 5 190 13 000 13 000 25 200 .
Yrittäjätulo 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
Kannattavuuskerroin 0,66 0,13 0,55 0,84 0,64 1,38 .
Yrittäjätulo 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
        - Korkovaatimus -8 390 -5 070 -5 190 -12 900 -13 000 -25 200 .
=Työansio 6 100 -3 680 3 710 12 300 19 200 67 400 .
        Työtunnit 1 080 470 860 1 350 2 940 3 320 .
=Työtuntiansio 5,6 -7,8 4,3 9,1 6,5 20,3 .
        Oma pääoma 174 500 102 000 105 100 272 100 280 300 544 900 .
        Koko pääoma 218 300 119 300 139 100 302 200 436 400 751 000 .
Omavaraisuusaste 79,9 85,5 75,6 90,0 64,2 72,6 .
        Korvaus koko pääomalle 2 660 -3 830 -100 9 470 1 340 58 600 .
        Pääoma tilikautena 209 900 117 800 137 800 289 400 407 500 699 600 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,3 -3,3 -0,1 3,3 0,3 8,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi