LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous

Taloustohtori löytyy uudelta Taloustohtori sivustolta (avattu 22.4.2024)
Siirry uudelle Taloustohtori -sivustolle (taloustohtori.luke.fi)

 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 20.5.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 5 830 2 650 1 130 1 270 570 200 10
Tiloja otoksessa 90<n<100 20<n<30 11<n<20 20<n<30 11<n<20 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 44,0 28,5 37,6 54,9 78,2 114,6 .
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,4 .
Yrittäjänvoitto -7 580 -9 600 -7 210 -4 750 -17 800 25 500 .
        + Palkkavaatimus 13 700 5 920 10 900 17 100 37 100 41 900 .
        + Korkovaatimus 9 350 5 460 5 770 14 900 15 300 25 200 .
Yrittäjätulo 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
Kannattavuuskerroin 0,63 0,12 0,53 0,79 0,61 1,38 .
Yrittäjätulo 14 500 1 390 8 910 25 300 32 200 92 700 .
        - Korkovaatimus -8 390 -5 070 -5 190 -12 900 -13 000 -25 200 .
=Työansio 6 100 -3 680 3 710 12 300 19 200 67 400 .
        Työtunnit 1 080 470 860 1 350 2 940 3 320 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,6 -7,8 4,3 9,1 6,5 20,3 .
        Oma pääoma 174 500 102 000 105 100 272 100 280 300 544 900 .
        Koko pääoma 218 300 119 300 139 100 302 200 436 400 751 000 .
Omavaraisuusaste 79,9 85,5 75,6 90,0 64,2 72,6 .
        Korvaus koko pääomalle 2 660 -3 830 -100 9 470 1 340 58 600 .
        Pääoma tilikautena 209 900 117 800 137 800 289 400 407 500 699 600 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti 1,3 -3,3 -0,1 3,3 0,3 8,4 .

7060389

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi