LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Maitotilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 12 100 2 290 5 480 4 000 290 10
Tiloja otoksessa 360<n<370 11<n<20 130<n<140 170<n<180 30<n<40 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 47,1 20,0 38,1 69,8 109,7 .
Eläinyksiköt 38,6 14,4 27,2 60,8 129,0 .
Yrittäjänvoitto -27 800 -26 600 -29 600 -23 700 -58 100 .
        + Palkkavaatimus 52 300 40 200 49 500 61 000 78 400 .
        + Korkovaatimus 13 400 5 640 10 500 20 400 31 200 .
Yrittäjätulo 37 900 19 100 30 300 57 600 51 500 .
Kannattavuuskerroin 0,58 0,42 0,50 0,71 0,47 .
Yrittäjätulo 37 900 19 100 30 300 57 600 51 500 .
        - Korkovaatimus -13 400 -5 640 -10 400 -20 300 -31 200 .
=Työansio 24 500 13 500 19 800 37 200 20 300 .
        Työtunnit 4 150 3 180 3 920 4 840 6 210 .
=Työtuntiansio 5,9 4,2 5,0 7,7 3,3 .
        Oma pääoma 281 200 115 400 218 100 432 800 636 700 .
        Koko pääoma 394 800 123 800 277 300 636 700 1 325 000 .
Omavaraisuusaste 71,2 93,3 78,7 68,0 48,0 .
        Korvaus koko pääomalle -9 950 -20 500 -16 700 4 160 960 .
        Pääoma tilikautena 373 000 122 200 263 300 594 600 1 280 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,7 -16,8 -6,3 0,7 0,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi