LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2007    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Tiloja edustettuna 1 040 740 270 20
Tiloja otoksessa 11<n<20 5<n<10 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 20,0 17,2 23,9 .
Eläinyksiköt 12,4 8,5 22,1 .
Yrittäjänvoitto -29 500 -32 400 -21 200 .
        + Palkkavaatimus 27 000 28 700 20 100 .
        + Korkovaatimus 3 270 2 620 4 780 .
Yrittäjätulo 670 -1 100 3 630 .
Kannattavuuskerroin 0,02 -0,04 0,15 .
Yrittäjätulo 670 -1 100 3 630 .
        - Korkovaatimus -3 270 -2 630 -4 780 .
=Työansio -2 600 -3 730 -1 150 .
        Työtunnit 2 140 2 270 1 590 .
=Työtuntiansio -1,2 -1,6 -0,7 .
        Oma pääoma 65 700 51 600 99 300 .
        Koko pääoma 85 300 61 600 137 600 .
Omavaraisuusaste 77,1 83,7 72,2 .
        Korvaus koko pääomalle -25 400 -29 400 -14 500 .
        Pääoma tilikautena 84 300 61 500 136 200 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -30,2 -47,9 -10,7 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi