LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Lammas- vuohi- ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000
Tiloja edustettuna 2 830 320 1 140 1 340 20
Tiloja otoksessa 20<n<30 0<n<4 5<n<10 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 25,3 . 22,7 28,6 .
Eläinyksiköt 9,1 . 4,9 14,4 .
Yrittäjänvoitto -33 600 . -28 700 -43 300 .
        + Palkkavaatimus 23 900 . 20 300 30 600 .
        + Korkovaatimus 6 470 . 5 930 7 440 .
Yrittäjätulo -3 340 . -2 470 -5 320 .
Kannattavuuskerroin -0,11 . -0,09 -0,14 .
Yrittäjätulo -3 340 . -2 470 -5 320 .
        - Korkovaatimus -6 390 . -5 940 -7 450 .
=Työansio -9 730 . -8 410 -12 700 .
        Työtunnit 1 890 . 1 610 2 420 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -5,1 . -5,2 -5,3 .
        Oma pääoma 127 600 . 123 400 144 300 .
        Koko pääoma 188 300 . 128 900 264 900 .
Omavaraisuusaste 67,8 . 95,8 54,5 .
        Korvaus koko pääomalle -24 900 . -22 600 -31 200 .
        Pääoma tilikautena 171 300 . 123 600 234 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -14,6 . -18,3 -13,4 .

7660994

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi