LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 1 260 340 680 220 20
Tiloja otoksessa 60<n<70 0<n<4 30<n<40 11<n<20 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 0,3 . 0,3 0,8 1,0
Eläinyksiköt 0,0 . 0,0 0,0 0,0
Yrittäjänvoitto -43 000 . -37 000 -10 400 -25 400
        + Palkkavaatimus 62 400 . 64 100 63 500 68 400
        + Korkovaatimus 6 770 . 5 050 14 600 12 500
Yrittäjätulo 26 000 . 32 000 67 400 55 400
Kannattavuuskerroin 0,38 . 0,46 0,86 0,69
Yrittäjätulo 26 000 . 32 000 67 400 55 400
        - Korkovaatimus -6 660 . -4 910 -14 300 -12 500
=Työansio 19 300 . 27 000 53 000 42 900
        Työtunnit 4 950 . 5 080 5 030 5 420
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,9 . 5,3 10,5 7,9
        Oma pääoma 140 000 . 81 000 311 800 213 000
        Koko pääoma 377 600 . 223 000 640 600 924 500
Omavaraisuusaste 37,1 . 36,3 48,7 23,0
        Korvaus koko pääomalle -30 500 . -26 900 13 400 7 310
        Pääoma tilikautena 314 900 . 214 800 616 200 839 100
Kokonaispääoman tuottoprosentti -9,7 . -12,5 2,2 0,9

7060392

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi