LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Avomaapuutarhatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Avomaapuutarhatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 1 140 420 180 260 210 70
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 36,0 . . . 51,5 .
Eläinyksiköt 0,0 . . . 0,2 .
Yrittäjänvoitto -17 100 . . . -31 800 .
        + Palkkavaatimus 19 800 . . . 42 800 .
        + Korkovaatimus 15 800 . . . 20 300 .
Yrittäjätulo 13 300 . . . 24 100 .
Kannattavuuskerroin 0,37 . . . 0,38 .
Yrittäjätulo 13 300 . . . 24 100 .
        - Korkovaatimus -10 500 . . . -13 100 .
=Työansio 2 690 . . . 10 900 .
        Työtunnit 1 570 . . . 3 390 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,7 . . . 3,2 .
        Oma pääoma 213 400 . . . 239 300 .
        Koko pääoma 255 300 . . . 344 400 .
Omavaraisuusaste 83,6 . . . 69,5 .
        Korvaus koko pääomalle -4 530 . . . -13 600 .
        Pääoma tilikautena 249 500 . . . 340 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,8 . . . -4,0 .

7660997

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi