SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2007    
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 46 200 8 890 7 230 9 800 11 200 8 010 920 70 10
Tiloja otoksessa 950<n<960 60<n<70 60<n<70 130<n<140 250<n<260 330<n<340 80<n<90 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 49,2 28,2 39,5 45,3 54,4 75,3 77,6 87,6 .
Eläinyksiköt 25,9 0,1 1,0 9,6 29,3 76,8 139,9 220,2 .
Yrittäjänvoitto -16 200 -8 780 -11 500 -16 000 -23 600 -18 800 -20 500 20 100 .
        + Palkkavaatimus 30 100 7 840 13 700 25 600 42 700 53 600 61 000 73 800 .
        + Korkovaatimus 13 100 5 910 8 900 11 100 15 100 21 500 34 400 30 100 .
Yrittäjätulo 25 600 4 780 10 100 19 700 32 100 54 700 71 100 122 900 .
Kannattavuuskerroin 0,59 0,35 0,45 0,53 0,55 0,73 0,74 1,18 .
Yrittäjätulo 25 600 4 780 10 100 19 700 32 100 54 700 71 100 122 900 .
        - Korkovaatimus -11 700 -5 720 -7 930 -10 000 -12 900 -20 000 -30 600 -28 900 .
=Työansio 13 800 -930 2 140 9 620 19 100 34 700 40 500 94 000 .
        Työtunnit 2 390 620 1 080 2 030 3 390 4 250 4 840 5 850 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,8 -1,5 2,0 4,7 5,6 8,2 8,3 16,0 .
        Oma pääoma 247 800 119 100 166 200 208 700 274 600 424 900 642 400 614 500 .
        Koko pääoma 333 200 138 500 208 700 262 500 360 300 619 100 1 042 000 1 310 000 .
Omavaraisuusaste 74,4 86,0 79,6 79,5 76,2 68,6 61,7 46,9 .
        Korvaus koko pääomalle -1 050 -2 130 -1 720 -3 680 -7 260 8 950 25 200 73 000 .
        Pääoma tilikautena 315 700 134 400 200 100 250 200 338 200 582 000 1000 100 1 246 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,3 -1,6 -0,9 -1,5 -2,1 1,5 2,5 5,9 .

7060374

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi