SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
Tuloslaskelma     2007    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 46 200 13 200 5 830 1 260 1 140 12 100 4 810 2 830 1 820 270 2 900
Tiloja otoksessa 950<n<960 140<n<150 90<n<100 60<n<70 11<n<20 360<n<370 90<n<100 20<n<30 60<n<70 11<n<20 60<n<70
Käytössä oleva maatalousmaa 49,2 51,6 44,0 0,3 36,0 47,1 61,6 25,3 68,0 58,0 74,6
Eläinyksiköt 25,9 0,1 0,1 0,0 0,0 38,6 60,1 9,1 147,8 210,6 29,7
Myyntituotot 62 500 25 600 25 100 245 200 46 500 87 700 70 500 19 300 168 700 289 700 67 800
        Tuet 43 200 30 100 30 600 28 700 26 600 51 200 75 100 20 600 70 400 78 000 56 600
Liikevaihto 105 700 55 600 55 700 273 900 73 100 138 900 145 600 39 900 239 100 367 700 124 400
Kokonaistuotto 123 400 66 700 62 600 288 200 82 600 162 900 174 600 48 100 278 500 389 200 148 900
        Muuttuvat kulut -45 100 -17 000 -17 600 -200 400 -34 000 -53 200 -66 400 -17 100 -135 100 -219 100 -49 700
        Tilakäyttö -9 000 -940 -830 0 -430 -17 900 -20 500 -4 310 -22 500 -16 600 -8 600
        Palkkavaatimus -30 100 -12 100 -13 600 -62 300 -19 800 -52 200 -39 400 -23 900 -40 600 -32 400 -26 500
        Kiinteät kulut -19 500 -14 100 -14 800 -33 500 -16 000 -23 100 -23 900 -14 800 -29 700 -31 700 -23 000
Käyttökate 19 600 22 400 15 600 -8 140 12 300 16 300 24 200 -12 100 50 400 89 200 40 900
        Poistot -20 900 -14 100 -12 900 -22 900 -16 800 -26 800 -28 100 -12 800 -38 400 -52 100 -25 800
Liiketulos -1 340 8 240 2 580 -31 100 -4 530 -10 500 -3 910 -24 900 12 000 37 100 15 000
        Nettorahoituskulut -3 180 -2 010 -1 780 -5 280 -2 040 -3 850 -5 090 -2 310 -5 210 -6 400 -4 170
Nettotulos -4 520 6 220 800 -36 400 -6 570 -14 400 -9 000 -27 200 6 800 30 700 10 800
        Korkovaatimus -11 700 -10 500 -8 390 -6 660 -10 500 -13 400 -13 300 -6 390 -21 700 -24 000 -15 300
Yrittäjänvoitto -16 200 -4 280 -7 580 -43 000 -17 100 -27 800 -22 300 -33 600 -14 900 6 650 -4 510

7060362

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi