SuomeksiPå svenskaIn EnglishIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2006    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 47 300 13 100 5 550 1 310 1 240 13 400 4 960 420 1 910 250 2 890
Tiloja otoksessa 920<n<930 140<n<150 70<n<80 60<n<70 11<n<20 360<n<370 80<n<90 5<n<10 60<n<70 11<n<20 70<n<80
Käytössä oleva maatalousmaa 46,6 50,3 43,7 0,4 38,4 45,3 49,3 32,4 64,4 79,0 67,0
Eläinyksiköt 24,2 0,1 0,3 0,0 0,0 36,2 47,1 21,6 138,6 199,5 27,7
Yrittäjänvoitto -22 300 -12 100 -12 000 -34 900 -1 310 -33 700 -32 300 -20 900 -20 500 -14 900 -17 400
        + Palkkavaatimus 30 800 11 400 14 800 56 800 20 600 52 900 37 200 24 400 38 800 35 500 26 200
        + Korkovaatimus 10 500 9 510 7 700 5 590 10 700 12 300 10 400 4 670 18 700 21 600 12 800
Yrittäjätulo 19 000 8 700 10 500 27 400 31 900 31 400 15 200 8 100 37 000 42 200 21 500
Kannattavuuskerroin 0,46 0,42 0,46 0,44 1,02 0,48 0,32 0,28 0,64 0,74 0,55
Yrittäjätulo 19 000 8 700 10 500 27 400 31 900 31 400 15 200 8 100 37 000 42 200 21 500
        - Korkovaatimus -10 500 -9 510 -7 710 -5 590 -12 600 -12 300 -10 400 -4 680 -18 600 -21 600 -12 800
=Työansio 8 390 -810 2 760 21 800 19 300 19 100 4 820 3 420 18 300 20 600 8 690
        Työtunnit 2 480 910 1 190 4 570 1 660 4 260 2 990 1 960 3 120 2 860 2 110
=Työtuntiansio 3,4 -0,9 2,3 4,8 11,6 4,5 1,6 1,7 5,8 7,2 4,1
        Oma pääoma 218 600 194 800 158 900 104 500 229 400 253 200 225 700 97 900 395 000 430 600 266 400
        Koko pääoma 296 100 242 800 208 300 253 500 321 200 340 700 345 600 143 100 549 200 658 100 358 100
Omavaraisuusaste 73,8 80,2 76,3 41,2 71,4 74,3 65,3 68,4 71,9 65,4 74,4
        Korvaus koko pääomalle -9 050 -750 -2 550 -24 800 15 100 -18 300 -18 100 -14 000 3 050 15 100 -1 650
        Pääoma tilikautena 286 700 238 200 202 900 248 900 302 700 332 000 323 600 139 500 530 800 645 600 344 300
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,2 -0,3 -1,3 -10,0 5,0 -5,5 -5,6 -10,1 0,6 2,3 -0,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi