SuomeksiPå svenska
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2006    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 47 300 6 440 14 400 10 800 12 500 1 090 1 830 250
Tiloja otoksessa 920<n<930 120<n<130 240<n<250 200<n<210 250<n<260 20<n<30 40<n<50 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 46,6 53,7 49,4 40,9 46,3 44,3 40,6 24,5
Eläinyksiköt 24,2 17,8 20,5 25,6 29,3 28,7 31,5 15,4
Yrittäjänvoitto -22 300 -21 100 -20 500 -21 300 -25 700 -27 300 -21 700 -16 900
        + Palkkavaatimus 30 800 23 600 26 000 29 500 38 500 43 700 41 000 29 800
        + Korkovaatimus 10 500 13 000 11 300 9 070 10 500 7 490 7 890 4 520
Yrittäjätulo 19 000 15 400 16 700 17 200 23 400 23 900 27 100 17 300
Kannattavuuskerroin 0,46 0,42 0,45 0,45 0,48 0,47 0,55 0,50
Yrittäjätulo 19 000 15 400 16 700 17 200 23 400 23 900 27 100 17 300
        - Korkovaatimus -10 500 -12 900 -11 200 -9 070 -10 600 -7 500 -7 900 -4 530
=Työansio 8 390 2 420 5 420 8 120 12 700 16 400 19 200 12 800
        Työtunnit 2 480 1 900 2 090 2 370 3 100 3 520 3 300 2 400
=Työtuntiansio 3,4 1,3 2,6 3,4 4,1 4,6 5,8 5,3
        Oma pääoma 218 600 265 900 231 300 193 100 217 900 161 800 160 700 89 900
        Koko pääoma 296 100 338 800 297 500 278 100 303 100 281 700 227 000 118 900
Omavaraisuusaste 73,8 78,5 77,8 69,4 71,9 57,4 70,8 75,6
        Korvaus koko pääomalle -9 050 -5 790 -6 800 -9 580 -11 800 -16 200 -11 100 -10 700
        Pääoma tilikautena 286 700 331 700 290 500 267 300 292 600 247 000 219 500 122 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,2 -1,7 -2,3 -3,6 -4,1 -6,6 -5,1 -8,8


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi