SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.3.2023
            Tunnusluvut                 2006    
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 47 300 8 980 7 060 10 000 12 300 8 180 750 80 20
Tiloja otoksessa 920<n<930 60<n<70 60<n<70 120<n<130 260<n<270 310<n<320 60<n<70 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 46,6 27,6 40,0 43,9 49,9 68,5 79,1 64,3 .
Eläinyksiköt 24,2 0,1 1,5 10,9 30,4 65,3 121,0 225,4 .
Yrittäjänvoitto -22 300 -11 600 -13 100 -22 200 -32 700 -26 300 -29 200 -1 870 .
        + Palkkavaatimus 30 800 7 430 13 800 26 900 44 800 51 200 63 500 71 500 .
        + Korkovaatimus 10 500 5 370 7 730 8 910 11 600 17 400 26 000 27 000 .
Yrittäjätulo 19 000 1 200 8 380 13 500 23 700 42 600 60 200 96 700 .
Kannattavuuskerroin 0,46 0,09 0,39 0,38 0,42 0,62 0,67 0,98 .
Yrittäjätulo 19 000 1 200 8 380 13 500 23 700 42 600 60 200 96 700 .
        - Korkovaatimus -10 500 -5 380 -7 740 -8 910 -11 600 -17 600 -25 900 -27 000 .
=Työansio 8 390 -4 170 640 4 600 12 100 24 900 34 200 69 600 .
        Työtunnit 2 480 590 1 110 2 160 3 610 4 130 5 110 5 760 .
=Työtuntiansio 3,4 -7,0 0,6 2,1 3,3 6,0 6,7 12,1 .
        Oma pääoma 218 600 109 500 156 800 185 200 240 900 364 400 545 600 563 500 .
        Koko pääoma 296 100 130 700 188 200 231 900 312 700 551 200 987 400 1 103 000 .
Omavaraisuusaste 73,8 83,8 83,3 79,9 77,0 66,1 55,3 51,1 .
        Korvaus koko pääomalle -9 050 -5 400 -4 270 -11 600 -18 400 -2 400 11 000 44 000 .
        Pääoma tilikautena 286 700 129 100 185 500 227 000 304 500 523 100 947 600 1 079 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -3,2 -4,2 -2,3 -5,1 -6,1 -0,5 1,2 4,1 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi