SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kannattavuuskehitys 2006

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuden alamäki taittui vuonna 2006. Kannattavuuskerroin nousi 0,48:aan, ja myös yrittäjätulo kasvoi 7 prosenttia, 20300 euroon.

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot ja tuet sekä niiden myötä myös kokonaistuotto kasvoivat vuonna 2006 noin 6 prosenttia edellisvuodesta. Myyntituottojen osuus oli noin 59 prosenttia 104 000 euron kokonaistuotosta. Kustannukset kasvoivat 6 prosenttia, 83 700 euroon. Korvaukseksi yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäi yrittäjätuloa 20 300 euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta 7 prosenttia.

Kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 12,4 euron tuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus sekä yrityksen omasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettu korkovaatimuskustannus, saadaan yrittäjänvoitto. Se oli aiempaa suurempi, mutta edelleen negatiivinen, -21 900 euroa, eli kokonaistuotto ei riittänyt edelleenkään kattamaan kaikkia tuotantokustannuksia.

Jos yrittäjätulosta vähennetään pelkästään oman pääoman kustannus 5 prosentin mukaan, jää työtunneille 3,7 euron työtuntiansio. Jos vähennetään pelkästään yrittäjäperheen työstä aiheutuva kustannus 12,4 euron tuntikustannuksen mukaan, painuu oman pääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, noin -5 prosenttiin.

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimusten summalla. Kerroin nousi 0,44:stä 0,48:aan. Yrittäjä saavutti siis 48 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteista eli sai 6,0 euron tuntipalkan ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalleen. Kannattavuus parani erityisesti Etelä-Suomessa (A- ja B-tukialueet) osin siksi, että viljantuotannon kannattavuuskerroin kohentui 0,25:stä 0,46:een. Kannattavuus parani myös puutarhatuotannossa ja maitotiloillakin hivenen, mutta heikkeni erityisesti muu nautakarja -tuotantosuunnassa sekä myös sikatiloilla, jotka molemmat olivat aiemmin kannattavuudeltaan parhaimmat päätuotantosuunnat. Sekä tukialueittain että tuotantosuunnittain kannattavuuserot kapenivat.

Pääsääntöisesti suuret yritykset olivat kannattavampia kuin pienemmät, mutta aivan suurimmissa tilakokoluokissa kannattavuus oli kuitenkin keskimääräistä heikompi, osin suurten poisto-, korko- sekä muiden kasvukustannusten vuoksi. Suurimmissa kokoluokissa myös oman pääoman osuus koko pääomasta eli omavaraisuusaste oli heikompi kuin keskikokoisilla ja pienillä tiloilla. Kaikissa tilakokoluokissa yritysten vakavaraisuus kuitenkin kohentui viime vuonna ja oman pääoman osuus koko pääomasta nousi 74 prosenttiin.

 
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi