SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo
Vilja öljy ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Luokittumattomat
Tiloja edustettuna 66 800 23 500 13 400 1 380 1 460 14 500 5 570 580 2 210 360 3 040 10
Tiloja otoksessa 980<n<990 160<n<170 110<n<120 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 38,3 35,5 28,8 0,6 25,8 44,1 48,7 29,5 63,3 63,8 47,7 0,0
Eläinyksiköt 17,8 0,0 0,2 0,0 0,0 33,5 44,8 19,3 134,5 172,9 21,0 0,0
Yrittäjänvoitto -19 800 -11 900 -13 000 -32 300 -6 720 -33 400 -29 200 -21 400 -23 300 -1 090 -22 800 -25 800
        + Palkkavaatimus 25 500 8 890 11 600 58 500 18 500 51 700 39 100 22 700 37 000 35 600 23 800 6 220
        + Korkovaatimus 8 230 6 340 4 870 7 060 6 920 11 200 10 900 3 940 18 200 16 500 9 860 19 300
Yrittäjätulo 13 900 3 250 3 460 33 200 20 600 29 500 20 600 5 150 31 900 51 000 10 800 -340
Kannattavuuskerroin 0,41 0,21 0,21 0,51 0,81 0,47 0,41 0,19 0,58 0,98 0,32 -0,01
Yrittäjätulo 13 900 3 250 3 460 33 200 20 600 29 500 20 600 5 150 31 900 51 000 10 800 -340
        - Korkovaatimus -8 280 -6 340 -4 900 -7 070 -8 810 -11 200 -10 800 -3 950 -18 100 -16 400 -9 870 -19 200
=Työansio 5 580 -3 090 -1 430 26 100 11 800 18 300 9 780 1 200 13 700 34 600 940 -19 600
        Työtunnit 2 070 720 940 4 750 1 500 4 200 3 170 1 840 3 000 2 890 1 930 500
=Työtuntiansio 2,7 -4,3 -1,5 5,5 7,8 4,3 3,1 0,7 4,5 11,9 0,5 -37,2
        Oma pääoma 168 200 128 500 96 500 131 500 150 100 233 100 223 500 83 000 370 700 340 400 199 500 379 600
        Koko pääoma 225 400 162 800 132 100 242 200 232 000 314 500 297 200 107 800 514 000 520 000 261 700 395 700
Omavaraisuusaste 74,6 78,9 73,0 54,3 64,7 74,1 75,2 77,0 72,1 65,5 76,2 95,9
        Korvaus koko pääomalle -9 730 -4 400 -6 950 -22 600 5 180 -19 600 -16 000 -16 400 -670 21 400 -10 700 -6 050
        Pääoma tilikautena 219 100 159 100 129 600 241 700 218 800 300 900 289 900 102 200 500 300 510 500 257 100 407 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,4 -2,8 -5,4 -9,4 2,4 -6,5 -5,5 -16,1 -0,1 4,2 -4,2 -1,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi