SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 700 8 910 5 850 1 370 1 200 14 400 5 290 2 470 2 210 350 2 590
Tiloja otoksessa 880<n<890 120<n<130 90<n<100 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 48,5 61,7 45,8 0,6 37,1 44,2 49,4 29,7 63,4 63,9 64,3
Eläinyksiköt 26,6 0,1 0,4 0,0 0,0 33,7 45,7 11,7 134,6 173,0 26,8
Yrittäjänvoitto -25 400 -17 400 -14 900 -32 300 -9 660 -33 400 -29 400 -31 500 -23 300 -910 -26 000
        + Palkkavaatimus 35 000 14 400 16 700 58 500 27 500 51 900 39 500 39 600 37 000 35 600 29 400
        + Korkovaatimus 10 700 10 500 8 030 7 090 9 400 11 200 11 000 6 810 18 200 16 500 13 200
Yrittäjätulo 20 400 7 450 9 800 33 200 29 100 29 600 21 100 14 800 31 900 51 200 16 500
Kannattavuuskerroin 0,45 0,30 0,40 0,51 0,79 0,47 0,42 0,32 0,58 0,98 0,39
Yrittäjätulo 20 400 7 450 9 800 33 200 29 100 29 600 21 100 14 800 31 900 51 200 16 500
        - Korkovaatimus -10 700 -10 400 -8 030 -7 090 -11 200 -11 200 -10 900 -6 820 -18 100 -16 400 -13 100
=Työansio 9 620 -3 020 1 770 26 100 17 800 18 400 10 100 8 000 13 700 34 700 3 330
        Työtunnit 2 840 1 170 1 350 4 750 2 230 4 210 3 210 3 210 3 000 2 890 2 390
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,4 -2,6 1,3 5,5 8,0 4,4 3,1 2,5 4,6 12,0 1,4
        Oma pääoma 219 600 212 600 161 900 132 000 201 300 234 100 226 200 137 800 371 000 340 700 266 500
        Koko pääoma 295 600 273 500 212 400 242 700 279 300 316 000 301 700 190 800 514 300 520 600 350 100
Omavaraisuusaste 74,3 77,7 76,2 54,4 72,1 74,1 75,0 72,2 72,1 65,4 76,1
        Korvaus koko pääomalle -12 100 -4 850 -5 110 -22 500 4 580 -19 600 -16 000 -22 900 -650 21 600 -10 200
        Pääoma tilikautena 286 800 266 800 208 500 242 300 264 600 302 300 294 100 189 200 500 700 510 900 344 700
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,2 -1,8 -2,5 -9,3 1,7 -6,5 -5,5 -12,1 -0,1 4,2 -3,0

7060637

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi