SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 24.9.2022
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 44 700 6 080 12 800 9 910 12 500 1 190 1 880 270
Tiloja otoksessa 880<n<890 120<n<130 230<n<240 180<n<190 240<n<250 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 48,5 56,8 54,1 43,9 45,1 46,6 34,6 23,6
Eläinyksiköt 26,6 18,4 24,3 30,1 30,2 28,2 27,0 16,8
Yrittäjänvoitto -25 400 -26 200 -25 700 -24 200 -26 900 -20 000 -20 500 -16 200
        + Palkkavaatimus 35 000 26 300 34 500 33 800 39 900 40 900 38 300 30 600
        + Korkovaatimus 10 700 13 300 11 900 9 760 10 000 8 110 7 040 4 430
Yrittäjätulo 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
Kannattavuuskerroin 0,45 0,34 0,44 0,44 0,46 0,59 0,55 0,54
Yrittäjätulo 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
        - Korkovaatimus -10 700 -13 200 -11 800 -9 770 -10 100 -8 120 -7 040 -4 430
=Työansio 9 630 30 8 690 9 550 12 900 20 800 17 800 14 400
        Työtunnit 2 840 2 130 2 800 2 750 3 230 3 320 3 110 2 480
=Työtuntiansio 3,4 0,0 3,1 3,5 4,0 6,3 5,7 5,8
        Oma pääoma 219 600 270 500 241 400 198 400 207 900 169 600 147 200 90 900
        Koko pääoma 295 600 347 000 320 900 275 800 283 000 244 700 201 100 127 000
Omavaraisuusaste 74,3 77,9 75,2 71,9 73,4 69,3 73,2 71,6
        Korvaus koko pääomalle -12 100 -10 600 -11 300 -12 000 -14 200 -9 460 -11 600 -10 400
        Pääoma tilikautena 286 800 338 400 314 000 269 900 271 800 228 200 184 900 122 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,2 -3,2 -3,6 -4,5 -5,2 -4,1 -6,3 -8,5


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi