SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo
A_alue
B_alue
C1_alue
C2_alue
C2p_alue
C3_alue
C4_alue
Tiloja edustettuna 66 800 8 780 20 700 16 500 18 200 1 720 2 570 570
Tiloja otoksessa 980<n<990 130<n<140 260<n<270 200<n<210 250<n<260 30<n<40 60<n<70 20<n<30
Käytössä oleva maatalousmaa 38,3 44,6 40,5 33,5 35,7 43,0 27,6 14,5
Eläinyksiköt 17,8 12,8 15,2 18,5 21,0 19,9 20,2 7,7
Yrittäjänvoitto -19 800 -22 100 -21 100 -17 100 -21 600 -19 800 -15 700 -9 360
        + Palkkavaatimus 25 500 20 000 24 200 22 700 30 300 33 200 29 100 15 900
        + Korkovaatimus 8 230 10 300 8 960 7 010 7 510 8 030 5 380 2 350
Yrittäjätulo 13 900 8 260 12 100 12 600 16 300 21 400 18 700 8 840
Kannattavuuskerroin 0,41 0,27 0,36 0,42 0,43 0,52 0,54 0,49
Yrittäjätulo 13 900 8 260 12 100 12 600 16 300 21 400 18 700 8 840
        - Korkovaatimus -8 280 -10 300 -8 960 -7 010 -7 690 -8 040 -5 380 -2 350
=Työansio 5 580 -2 080 3 100 5 630 8 600 13 400 13 300 6 490
        Työtunnit 2 070 1 620 1 960 1 840 2 460 2 700 2 360 1 280
=Työtuntiansio 2,7 -1,3 1,6 3,0 3,5 4,9 5,6 5,0
        Oma pääoma 168 200 210 800 181 000 143 200 154 800 166 800 112 300 47 500
        Koko pääoma 225 400 275 100 236 200 196 700 216 000 219 700 152 000 67 400
Omavaraisuusaste 74,6 76,6 76,6 72,8 71,7 75,9 73,9 70,5
        Korvaus koko pääomalle -9 730 -9 880 -10 300 -8 280 -11 900 -10 000 -9 060 -6 130
        Pääoma tilikautena 219 100 266 600 231 900 192 800 207 700 207 400 140 100 66 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,4 -3,7 -4,5 -4,3 -5,8 -4,8 -6,5 -9,3


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi