SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tunnusluvut tukialueittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo
A-alue
B-alue
C1-alue
C2-alue
C2p-alue
C3-alue
C4-alue
Tiloja edustettuna 44 700 6 080 12 800 9 910 12 500 1 190 1 880 270
Tiloja otoksessa 880<n<890 120<n<130 230<n<240 180<n<190 240<n<250 20<n<30 50<n<60 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 48,5 56,8 54,1 43,9 45,1 46,6 34,6 23,6
Eläinyksiköt 26,6 18,4 24,3 30,1 30,2 28,2 27,0 16,8
Yrittäjänvoitto -25 400 -26 200 -25 700 -24 200 -26 900 -20 000 -20 500 -16 200
        + Palkkavaatimus 35 000 26 300 34 500 33 800 39 800 40 900 38 300 30 600
        + Korkovaatimus 12 100 14 400 14 000 11 100 11 000 8 590 7 480 4 560
Yrittäjätulo 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
Kannattavuuskerroin 0,43 0,33 0,42 0,43 0,45 0,58 0,54 0,53
Yrittäjätulo 20 400 13 300 20 600 19 300 23 100 28 900 24 800 18 800
        - Korkovaatimus -10 700 -13 200 -11 800 -9 760 -10 100 -8 120 -7 040 -4 430
=Työansio 9 620 30 8 690 9 540 12 900 20 800 17 800 14 400
        Työtunnit 2 840 2 130 2 800 2 750 3 230 3 320 3 110 2 480
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,4 0,0 3,1 3,5 4,0 6,3 5,7 5,8
        Oma pääoma 219 600 270 500 241 400 198 300 207 900 169 600 147 200 90 900
        Koko pääoma 295 600 347 000 320 900 275 600 283 000 244 700 201 100 127 000
Omavaraisuusaste 74,3 77,9 75,2 71,9 73,4 69,3 73,2 71,6
        Korvaus koko pääomalle -12 100 -10 600 -11 300 -12 000 -14 200 -9 460 -11 600 -10 400
        Pääoma tilikautena 286 800 338 400 314 000 269 800 271 800 228 200 184 900 122 900
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,2 -3,2 -3,6 -4,5 -5,2 -4,1 -6,3 -8,5

7060640

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi