LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Viljatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000
Tiloja edustettuna 8 910 5 150 2 370 1 200 190
Tiloja otoksessa 120<n<130 50<n<60 30<n<40 20<n<30 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 61,7 39,7 66,3 123,5 209,0
Eläinyksiköt 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3
Yrittäjänvoitto -17 400 -16 600 -16 900 -22 200 -14 700
        + Palkkavaatimus 14 400 11 300 16 700 22 300 20 700
        + Korkovaatimus 11 400 8 440 12 200 19 600 27 000
Yrittäjätulo 7 450 2 260 11 600 17 400 32 900
Kannattavuuskerroin 0,29 0,11 0,40 0,42 0,69
Yrittäjätulo 7 450 2 260 11 600 17 400 32 900
        - Korkovaatimus -10 400 -7 590 -11 800 -17 400 -27 000
=Työansio -3 020 -5 320 -270 20 5 880
        Työtunnit 1 170 910 1 350 1 800 1 680
=Työtuntiansio (euroa per tunti) -2,6 -5,8 -0,2 0,0 3,5
        Oma pääoma 212 600 152 400 239 500 363 200 556 800
        Koko pääoma 273 500 187 000 309 400 505 600 702 500
Omavaraisuusaste 77,7 81,5 77,4 71,8 79,3
        Korvaus koko pääomalle -4 850 -7 880 -2 500 -160 18 200
        Pääoma tilikautena 266 800 184 700 304 700 476 300 695 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -1,8 -4,3 -0,8 -0,0 2,6

7060655

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi