LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sikatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Sikatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000
Tiloja edustettuna 2 210 80 90 1 140 770 130 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 0<n<4 20<n<30 20<n<30 11<n<20 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 63,4 . . 51,2 86,6 83,2 .
Eläinyksiköt 134,6 . . 82,6 199,3 325,9 .
Yrittäjänvoitto -23 300 . . -27 700 -21 500 5 780 .
        + Palkkavaatimus 37 000 . . 33 900 42 900 46 300 .
        + Korkovaatimus 19 600 . . 16 100 26 100 27 900 .
Yrittäjätulo 31 900 . . 20 500 46 100 79 900 .
Kannattavuuskerroin 0,56 . . 0,41 0,67 1,08 .
Yrittäjätulo 31 900 . . 20 500 46 100 79 900 .
        - Korkovaatimus -18 100 . . -14 300 -24 600 -27 800 .
=Työansio 13 700 . . 6 150 21 400 52 100 .
        Työtunnit 3 000 . . 2 750 3 490 3 760 .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,6 . . 2,2 6,1 13,8 .
        Oma pääoma 371 000 . . 295 600 500 400 565 800 .
        Koko pääoma 514 300 . . 388 500 717 300 834 900 .
Omavaraisuusaste 72,1 . . 76,1 69,8 67,8 .
        Korvaus koko pääomalle -650 . . -10 800 10 400 41 400 .
        Pääoma tilikautena 500 700 . . 371 400 704 100 824 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -0,1 . . -2,9 1,5 5,0 .

7060652

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi