LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Sekatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Lypsykarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000
Tiloja edustettuna 14 400 490 3 650 7 130 3 040 120
Tiloja otoksessa 370<n<380 0<n<4 30<n<40 160<n<170 150<n<160 5<n<10
Käytössä oleva maatalousmaa 44,2 . 24,0 42,5 73,8 112,1
Eläinyksiköt 33,7 . 16,5 29,5 64,7 129,3
Yrittäjänvoitto -33 400 . -31 200 -33 600 -35 700 -74 600
        + Palkkavaatimus 51 900 . 41 200 52 900 65 200 81 200
        + Korkovaatimus 12 000 . 6 940 11 300 20 700 13 000
Yrittäjätulo 29 600 . 16 300 29 600 49 800 19 600
Kannattavuuskerroin 0,46 . 0,34 0,46 0,58 0,21
Yrittäjätulo 29 600 . 16 300 29 600 49 800 19 600
        - Korkovaatimus -11 200 . -6 340 -10 300 -20 200 -13 000
=Työansio 18 400 . 9 920 19 200 29 500 6 580
        Työtunnit 4 210 . 3 340 4 290 5 300 6 600
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 4,4 . 3,0 4,5 5,6 1,0
        Oma pääoma 234 100 . 130 100 216 600 425 200 244 200
        Koko pääoma 316 000 . 145 100 276 700 607 400 1 411 000
Omavaraisuusaste 74,1 . 89,7 78,3 70,0 17,3
        Korvaus koko pääomalle -19 600 . -24 400 -21 100 -10 000 -29 900
        Pääoma tilikautena 302 300 . 142 600 265 300 576 000 1 315 000
Kokonaispääoman tuottoprosentti -6,5 . -17,1 -8,0 -1,7 -2,3

7661031

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi