LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 31.3.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 500.000_750.000
Tiloja edustettuna 5 290 830 2 270 1 250 940 0
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 20<n<30 20<n<30 20<n<30 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 49,4 . 36,1 61,7 85,9 .
Eläinyksiköt 45,8 . 27,3 64,1 92,9 .
Yrittäjänvoitto -29 400 . -24 800 -20 400 -48 300 .
        + Palkkavaatimus 39 600 . 31 100 41 500 55 800 .
        + Korkovaatimus 11 000 . 8 610 14 700 17 200 .
Yrittäjätulo 21 100 . 14 900 35 800 24 700 .
Kannattavuuskerroin 0,42 . 0,37 0,64 0,34 .
Yrittäjätulo 21 100 . 14 900 35 800 24 700 .
        - Korkovaatimus -10 900 . -8 610 -14 700 -17 200 .
=Työansio 10 100 . 6 250 21 100 7 450 .
        Työtunnit 3 210 . 2 520 3 370 4 530 .
=Työtuntiansio 3,1 . 2,5 6,2 1,6 .
        Oma pääoma 226 400 . 175 400 299 900 365 000 .
        Koko pääoma 302 000 . 214 400 351 100 590 700 .
Omavaraisuusaste 75,0 . 81,8 85,4 61,8 .
        Korvaus koko pääomalle -16 000 . -14 400 -4 040 -24 300 .
        Pääoma tilikautena 294 300 . 213 700 347 800 553 500 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,5 . -6,8 -1,2 -4,4 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi