LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut nautakarjatilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Muut nautakarjatilat
Keskiarvo 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 5 290 830 2 270 1 250 940
Tiloja otoksessa 70<n<80 0<n<4 20<n<30 20<n<30 20<n<30
Käytössä oleva maatalousmaa 49,4 . 36,1 61,7 85,9
Eläinyksiköt 45,7 . 27,3 64,1 92,9
Yrittäjänvoitto -29 400 . -24 800 -20 400 -48 300
        + Palkkavaatimus 39 500 . 31 100 41 500 55 800
        + Korkovaatimus 12 200 . 9 820 14 900 20 400
Yrittäjätulo 21 100 . 14 900 35 800 24 700
Kannattavuuskerroin 0,41 . 0,36 0,63 0,32
Yrittäjätulo 21 100 . 14 900 35 800 24 700
        - Korkovaatimus -10 900 . -8 610 -14 700 -17 200
=Työansio 10 100 . 6 250 21 100 7 450
        Työtunnit 3 210 . 2 520 3 370 4 530
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 3,1 . 2,5 6,2 1,6
        Oma pääoma 226 200 . 175 400 299 900 365 000
        Koko pääoma 301 700 . 214 400 351 100 590 700
Omavaraisuusaste 75,0 . 81,8 85,4 61,8
        Korvaus koko pääomalle -16 000 . -14 400 -4 040 -24 300
        Pääoma tilikautena 294 100 . 213 700 347 800 553 500
Kokonaispääoman tuottoprosentti -5,5 . -6,8 -1,2 -4,4

7060649

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi