LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Muut kasvinviljelytilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.12.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 8.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000
Tiloja edustettuna 5 850 2 180 1 110 1 520 770 250
Tiloja otoksessa 90<n<100 11<n<20 11<n<20 20<n<30 11<n<20 11<n<20
Käytössä oleva maatalousmaa 45,8 26,4 38,4 56,3 73,9 97,7
Eläinyksiköt 0,4 0,0 0,4 0,1 2,0 0,0
Yrittäjänvoitto -14 900 -11 900 -16 700 -14 900 -4 440 -65 000
        + Palkkavaatimus 16 700 8 420 14 500 20 300 28 200 41 000
        + Korkovaatimus 8 030 4 040 6 430 11 600 9 650 23 000
Yrittäjätulo 9 800 530 4 170 17 000 33 400 -1 000
Kannattavuuskerroin 0,40 0,04 0,20 0,53 0,88 -0,02
Yrittäjätulo 9 800 530 4 170 17 000 33 400 -1 000
        - Korkovaatimus -8 030 -4 040 -6 440 -11 500 -9 660 -23 000
=Työansio 1 770 -3 500 -2 260 5 410 23 800 -24 000
        Työtunnit 1 350 680 1 180 1 650 2 290 3 330
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 1,3 -5,1 -1,9 3,3 10,4 -7,2
        Oma pääoma 161 900 81 300 126 900 230 600 200 500 479 500
        Koko pääoma 212 400 102 400 156 100 281 000 314 100 684 900
Omavaraisuusaste 76,2 79,4 81,3 82,1 63,8 70,0
        Korvaus koko pääomalle -5 110 -7 190 -9 180 -1 560 9 160 -34 100
        Pääoma tilikautena 208 500 99 200 155 200 278 500 304 000 671 800
Kokonaispääoman tuottoprosentti -2,5 -7,3 -5,9 -0,6 3,0 -5,1

7060658

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi