LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Lammas ja vuohitilat
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 28.3.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Lammas vuohi ja laidunkarjatilat
Keskiarvo 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000
Tiloja edustettuna 370 70 50 240 10
Tiloja otoksessa 11<n<20 0<n<4 0<n<4 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 30,3 . . 32,5 .
Eläinyksiköt 19,2 . . 24,8 .
Yrittäjänvoitto -20 400 . . -21 300 .
        + Palkkavaatimus 23 300 . . 25 000 .
        + Korkovaatimus 3 890 . . 4 240 .
Yrittäjätulo 6 750 . . 7 800 .
Kannattavuuskerroin 0,25 . . 0,27 .
Yrittäjätulo 6 750 . . 7 800 .
        - Korkovaatimus -3 900 . . -4 240 .
=Työansio 2 850 . . 3 560 .
        Työtunnit 1 890 . . 2 020 .
=Työtuntiansio 1,5 . . 1,8 .
        Oma pääoma 82 500 . . 89 500 .
        Koko pääoma 109 400 . . 128 300 .
Omavaraisuusaste 75,4 . . 69,8 .
        Korvaus koko pääomalle -15 400 . . -15 500 .
        Pääoma tilikautena 102 700 . . 120 100 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -15,0 . . -13,0 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi