LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Kasvihuoneyritykset
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 12.4.2024
            Tunnusluvut                 2005    
Kasvihuoneyritykset
Keskiarvo 50.000-100.000 100.000-250.000 250.000-500.000 500.000-750.000 750.000-1.000.000
Tiloja edustettuna 1 370 350 860 130 10 20
Tiloja otoksessa 50<n<60 5<n<10 20<n<30 11<n<20 0<n<4 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 0,6 0,2 0,7 0,6 . .
Eläinyksiköt 0,0 0,0 0,0 0,0 . .
Yrittäjänvoitto -32 300 -15 100 -37 800 -33 500 . .
        + Palkkavaatimus 58 500 36 100 66 500 65 700 . .
        + Korkovaatimus 7 230 3 860 6 570 19 200 . .
Yrittäjätulo 33 200 24 800 34 900 51 300 . .
Kannattavuuskerroin 0,51 0,62 0,48 0,60 . .
Yrittäjätulo 33 200 24 800 34 900 51 300 . .
        - Korkovaatimus -7 090 -3 860 -6 350 -19 100 . .
=Työansio 26 100 21 000 28 600 32 100 . .
        Työtunnit 4 750 2 930 5 400 5 330 . .
=Työtuntiansio (euroa per tunti) 5,5 7,1 5,3 6,0 . .
        Oma pääoma 132 000 74 400 114 800 376 000 . .
        Koko pääoma 242 700 133 200 207 600 672 600 . .
Omavaraisuusaste 54,4 55,8 55,3 55,9 . .
        Korvaus koko pääomalle -22 500 -9 930 -28 900 -9 360 . .
        Pääoma tilikautena 242 300 138 700 204 500 678 200 . .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -9,3 -7,2 -14,1 -1,4 . .

7060661

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi