SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Tunnusluvut kokoluokittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.2.2023
            Tunnusluvut                 2005    
Keskiarvo 0_2.000 2.000_4.000 4.000_8.000 8.000_15.000 15.000_25.000 25.000_50.000 50.000_100.000 100.000_250.000 250.000_500.000 500.000_750.000 750.000_1.000.000
Tiloja edustettuna 66 800 1 350 10 800 10 000 8 970 6 910 11 800 11 500 7 220 450 30 20
Tiloja otoksessa 980<n<990 20<n<30 11<n<20 50<n<60 80<n<90 60<n<70 140<n<150 270<n<280 260<n<270 30<n<40 5<n<10 0<n<4
Käytössä oleva maatalousmaa 38,3 7,9 15,3 21,7 33,0 41,1 44,9 51,4 63,7 63,1 54,9 .
Eläinyksiköt 17,8 0,0 0,0 0,0 0,4 4,4 15,2 36,2 68,7 150,5 330,4 .
Yrittäjänvoitto -19 800 -7 690 -6 410 -11 400 -16 300 -23 100 -25 600 -29 100 -32 800 -25 200 16 500 .
        + Palkkavaatimus 25 500 7 360 4 250 8 030 10 400 23 500 33 600 46 500 54 200 62 800 46 500 .
        + Korkovaatimus 8 230 1 200 3 230 3 500 6 100 7 940 9 080 11 800 16 900 22 100 31 300 .
Yrittäjätulo 13 900 880 1 080 120 140 8 340 17 000 29 100 38 600 59 700 94 300 .
Kannattavuuskerroin 0,41 0,10 0,14 0,01 0,01 0,27 0,40 0,50 0,54 0,70 1,21 .
Yrittäjätulo 13 900 880 1 080 120 140 8 340 17 000 29 100 38 600 59 700 94 300 .
        - Korkovaatimus -8 280 -1 200 -3 230 -3 540 -6 110 -7 940 -9 090 -11 700 -17 300 -22 100 -31 200 .
=Työansio 5 580 -320 -2 150 -3 410 -5 970 390 7 860 17 300 21 300 37 500 63 000 .
        Työtunnit 2 070 590 340 650 840 1 910 2 720 3 770 4 400 5 100 3 780 .
=Työtuntiansio 2,7 -0,5 -6,2 -5,2 -7,0 0,2 2,9 4,6 4,8 7,4 16,6 .
        Oma pääoma 168 200 24 300 66 300 67 600 122 200 160 400 184 700 243 700 352 600 440 600 640 700 .
        Koko pääoma 225 400 39 300 74 300 99 700 156 200 197 200 237 600 311 600 526 100 970 600 1 024 000 .
Omavaraisuusaste 74,6 62,0 89,2 67,8 78,2 81,4 77,7 78,2 67,0 45,4 62,6 .
        Korvaus koko pääomalle -9 730 -5 750 -2 750 -6 850 -9 250 -13 900 -14 700 -14 900 -10 100 10 300 57 100 .
        Pääoma tilikautena 219 100 39 900 73 100 97 700 152 500 194 400 233 400 301 600 503 100 936 100 1 002 000 .
Kokonaispääoman tuottoprosentti -4,4 -14,4 -3,8 -7,0 -6,1 -7,2 -6,3 -5,0 -2,0 1,1 5,7 .


Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi