SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2023E  Omat valinnat  Taustatiedot  2021  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005


Tulos tuotantosuunnittain
SAS Output Taloustohtori. Maa- ja puutarhatalous -palvelu (luke.fi/taloustohtori). Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 3.3.2024
Tuloslaskelma     2005    
Keskiarvo
Vilja- öljy- ja valkuaiskasvitilat Muut kasvinviljelytilat
Kasvihuoneyritykset
Avomaapuutarhatilat
Lypsykarjatilat
Muut nautakarjatilat
Lammas- vuohi- ja
laidunkarjatilat
Sikatilat
Siipikarjatilat
Sekatilat
Tiloja edustettuna 44 700 8 910 5 850 1 370 1 200 14 400 5 290 2 470 2 210 350 2 590
Tiloja otoksessa 880<n<890 120<n<130 90<n<100 50<n<60 5<n<10 370<n<380 70<n<80 11<n<20 70<n<80 11<n<20 50<n<60
Käytössä oleva maatalousmaa 48,5 61,7 45,8 0,6 37,1 44,2 49,4 29,7 63,4 63,9 64,3
Eläinyksiköt 26,6 0,1 0,4 0,0 0,0 33,7 45,7 11,7 134,6 173,0 26,8
Myyntituotot 57 600 18 800 33 300 207 400 79 000 67 600 46 900 24 900 143 300 227 800 57 200
        Tuet 42 400 36 600 27 800 30 700 27 700 46 100 58 200 21 200 66 100 75 800 50 800
Liikevaihto 100 000 55 400 61 100 238 100 106 700 113 800 105 000 46 000 209 400 303 600 107 900
Kokonaistuotto 111 800 57 700 66 500 242 100 134 400 128 900 122 900 76 600 225 600 311 100 112 100
        Muuttuvat kulut -43 400 -17 300 -22 700 -152 800 -53 600 -42 900 -45 600 -31 800 -113 700 -178 400 -47 400
        Tilakäyttö -7 780 -800 -600 0 -140 -13 400 -15 900 -3 230 -14 600 -8 160 -5 890
        Palkkavaatimus -35 000 -14 400 -16 700 -58 400 -27 400 -51 800 -39 500 -39 500 -37 000 -35 600 -29 400
        Kiinteät kulut -18 800 -15 100 -17 800 -36 900 -22 900 -19 600 -18 300 -10 600 -26 800 -28 300 -18 300
Käyttökate 6 750 10 000 8 540 -6 210 30 100 1 010 3 390 -8 650 33 300 60 400 11 000
        Poistot -19 200 -14 900 -13 700 -17 800 -25 500 -21 100 -19 600 -14 300 -34 300 -38 900 -21 400
Liiketulos -12 400 -4 950 -5 230 -24 000 4 550 -20 100 -16 200 -22 900 -1 040 21 400 -10 400
        Nettorahoituskulut -2 170 -2 010 -1 690 -1 210 -2 920 -2 110 -2 190 -1 760 -4 090 -5 850 -2 480
Nettotulos -14 600 -6 950 -6 920 -25 200 1 640 -22 200 -18 400 -24 700 -5 120 15 600 -12 900
        Korkovaatimus -10 700 -10 400 -8 030 -7 090 -11 200 -11 200 -10 900 -6 820 -18 100 -16 400 -13 100
Yrittäjänvoitto -25 400 -17 400 -14 900 -32 300 -9 660 -33 400 -29 400 -31 500 -23 300 -910 -26 000

7060631

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi