SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
Maa- ja puutarhatalous
 2000-2022E  Omat valinnat  Taustatiedot  2020  2019  2017  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


Kannattavuuskehitys 2004

Maatalous- ja puutarhayritysten kannattavuus säilyi samana kuin edellisenä vuotena. Yrittäjätulo aleni noin 200 euroa tilaa kohti.

Yritysten kokonaistuotto, eli myyntituottojen ja tukien summa oli 96 400 euroa. Keskimäärin 60 prosenttia kokonaistuotoista tuli markkinoilta ja loppuosa tukien kautta.

Kustannusten (76 600 euroa) vähentämisen jälkeen kokonaistuotosta yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo oli keskimäärin 19 800 euroa yritystä kohti. Yrittäjätulo oli suurin lypsykarjatiloilla yltäen 32 100 euroon. Viljatilojen yrittäjätulo, 6 900 euroa, oli pienin sekä edelleen hienoisessa laskussa.

Kun palkka- ja korkovaatimusten summa 42 000 euroa vähennetään yrittäjätulosta, saadaan kannattavuutta kuvaava yrittäjänvoitto, joka oli 22 300 euroa negatiivisella vaihdellen tuotantosuunnittain -14 200 ja -29 000 euron välillä. Tuottojen pitäisi olla tämän verran suurempia tai kustannusten alhaisempia, jotta maa­talousyrittäjä saisi työtunnilleen tuntipalkkavaatimuksen mukaisen korvauksen ja pääomalleen 5 prosentin tuoton.

Kun omalle työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä 19 800 euron yrittäjätulo suhteutetaan palkka- ja korkovaatimuskustannusten summaan, 42 000 euroon, saadaan kannattavuuskerroin. Kannattavuuskerroin pysyi tilivuonna 2004 samana kuin edellisvuonna, eli 0,47:ssä . Yrittäjä saavutti näin keskimäärin 47 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteista eli 5,5 euron tuntipalkan ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalleen.

Koska kannattavuuskerroin jäi alle yhden, yrittäjätulo ei kattanut korko- ja palkkavaatimusta, mikä ilmenee jo yrittäjä­nvoiton negatiivisuudesta. Kannattavuuskerroin oli lypsykarjatiloilla 0,53, muilla nautakarjatiloilla 0,48, sikatiloilla 0,60, puutarhayrityksissä 0,49, viljatiloilla 0,31 ja muilla kasvinviljelytiloilla 0,44.

Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi