SuomeksiPå svenskaIn English
LUKE Taloustohtori
PeltoOptimi palvelu
  Lohkokohtaiset tulokset   Omat valinnat   Taustatiedot


Toimintaperiaate

Taloustohtorin PeltoOptimi-palvelu auttaa maatalousyrittäjää tunnistamaan  parhaimmat ja heikoimmat peltolohkot.

Palvelu jakaa lohkot niiden tuotantokyvyn ja muiden perusominaisuuksien perusteella eri käyttötarkoituksiin. Näitä ovat ruoantuotannon kannalta arvokkaimmat, kestävästi tehostettavat lohkot. Viljelijä voi kohdentaa tuotanto- ja työpanokset juuri näille lohkoille, koska ne ovat myös satovasteiltaan ja logistisilta ominaisuuksiltaan parhaita.

Laajaperäistettävät lohkot ovat lohko-ominaisuuksiltaan ja/tai tuotantokyvyltään heikkoja ja niiden viljely on todennäköisesti resurssitehotonta. Siksi palvelu ohjaa ne ympäristöhyötyjen tuottamiseen ja/tai palautumaan mahdollisilta heikkouksistaan myös perusparannusten myötä. Näin ne voivat aikanaan siirtyä ehkä takaisin ruoantuotantoon.

Kaikista heikoimmat lohkot palvelu ehdottaa metsitettäväksi, koska niillä ei ole tulosten valossa riittävää arvoa edes tulevaisuudessa ruokaturvan kannalta.

PeltoOptimi-palvelun tiedot päivittyvät vuosittain esimerkiksi satellittiaineistoihin perustuvien tuotantokykyarvioiden osalta.

Viljelijä saa myös tiedon vuokralohkojen ominaisuuksista suhteessa oman tilan lohkoihin. Siksi viljelijän kannattaa käyttää palvelua toistuvasti.Kuvio 1. Perusperiaate, kuinka PeltoOptimi-työkalu ohjaa peltolohkot niiden tuotantokyvyn ja muiden ominaisuuksien perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestävään tehostamiseen, laajaperäistämiseen ja metsitykseen.
Palvelun tuottaa: Luke (Luonnonvarakeskus) | www.luke.fi