Pesticidelife / Deltagare
Deltagare

Var snäll och kontaktera oss!

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT

Projektledare:
Sanni Junnila, +358 40 551 8264 (mobil)

Bedömning av miljöriskerna i spannmålskedjan:
Sirpa Kurppa, +358 40 548 6968 (mobil)
Kati Räsänen, +358 50 571 5461 (mobil)

Växtskyddsärenden:
Ogräs: Heikki Jalli, +358 40 720 8239 (mobil)
Växtsjukdomar: Ulla Heinonen, +358 40 481 0046 (mobil) (närvarande i juli 2013)
                         Marja Jalli, +358 40 763 5055 (mobil)
Skadedjur: Jarmo Ketola, +358 40 551 8274 (mobil)
                 Erja Huusela-Veistola, +358 3 4188 2447

Områdeskoordinatorer:
Tavastland och Nyland: Taina Mäkinen +358 053 759 507 (mobil)
Syd-Österbotten: Tapio Kujala, +358 44 332 6801 (mobil), +358 6 4746 408

Provtagning:
Syd-Österbotten:  Vesa Hietanen, 040 159 6290
Nyland:                Mikael Fröberg, 050 300 8740 (etunimi.sukunimi@novia.fi)

Information:
Irmeli Markkula, +358 40 551 7561 (mobil)

Internationella kontakter:
Kari Tiilikkala, +358 400 986 172 (mobil)

Monitorering:
Intern: Pekka Manninen, +358 400 387 703 (mobil)
Extern: Milka Parviainen, Astrale

MTT's e-post adresser: förnamn.efternamn@mtt.fi

Samarbetspartners i projektet:
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
Sari Autio, +358  29 505 2026
Pauliina Laitinen, +358 29 505 2171
förnamn.efternamn@tukes.fi

NSL Nylands Svenska Lantbrukssällskap
Patrik Erlund, +358 400 860 630 (mobil), +358 9 135 1244
förnamn.efternamn@nsl.fi

Övriga samarbetspartners:
Raisio Oyj
Jaakko Laurinen, +358 44 782 1284 (mobil)
förnamn.efternamn@raisio.com

Berner Ab
Berner Växtskydd
Asmo Saarinen, +358 20 791 4317 (mobil)
förnamn.efternamn@berner.fi


Kasvinsuojeluseura ry (på finska)
Pertti Rajala, +358 10 439 4771 (mobil) förnamn.efternamn@forestum.fi

LIFE08 ENV/FIN/000604

Toimijat suomeksi
Participants in english
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013