Pesticidelife
Kuva: Pauliina Laitinen, MTT
Minimering av växtskyddsmedlens miljörisker i nordliga förhållanden
LIFE08 ENV/FIN/000604
PesticideLife

Vad är integrerat växtskydd? Hur kan man tillämpa det på finska spannmålsgårdar? Vi söker svar till dessa frågor i fyraåriga projektet PesticideLife, som startade i början av året 2010. I samarbete med odlare på  9 gårdar i Nyland, Tavastland och Sydösterbotten har man provat och utvärderat användingen av IPM metoder under tre växtperiod (2010-2012).

Användning av växtskyddsmedel kan förorsaka hälso- och miljörisker. Målsättningen med EU:s ramdirektiv (2009/128/EG) är att minimera riskerna av växtskydd. Enligt ramdirektivet gör man också en nationell handlingsplan (NAP, National Action Plan) i Finland, vars målsättning är hållbar användning av växtskyddsmedel genom att använda IPM-metoder.

Inledande seminar av projektet hölls i Jokioinen (MTT) i 18.-19.2.2010. Det andra seminartaget var offentligt. På inledande seminar valde vi lämpliga IPM-åtgärder. Varje odlare valde några för sig lämpliga åtgärder. Odlarnas val finns på Händelser -> Fältdagar-sidan.

Dessutom har vi publicerat en översikt över politiken för den nationella handlingsplanen för att minska risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön.

PesticideLife - projektens avslutande seminarium hålls onsdagen den 13 November i Jockis, Tietotalo.

Projektet som koordineras av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, har fått LIFE-finansieringsstöd av Europeiska unionen under åren 2010 - 2013.

      

LIFE08 ENV/FIN/000604

Uppdaterad 19.2.2013

  Sanni Junnila
PesticideLife suomeksi
PesticideLife in English
Avslutande seminarium 13.11.2013
PesticideLife - projektens avslutande seminarium hålls onsdagen den 13 November i Jockis, Tietotalo.
Direktiv 2009/128/EG
Fotoalbum
21 - 22.11.2012 National IPM -konferens i Jyväskylä
7-8.11.2012 NJF seminar: Integrated Pest Management - National Action Plans in Nordic-Baltic countries, Tallinn Estonia
PesticideLife kann hittas på Facebook:

PesticideLife blog (på finska)
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013