Biblioteket
Biblioteket och data- och informationsenheten

MTT:s bibliotek förmedlar material om jordbruks- och livsmedelssektorn samt utför datasökningar åt såväl MTT:s personal som andra kunder. Biblioteket och data- och informationsenheten i Jockis ingår i de finländska vetenskapliga bibliotekens nätverk.

MTT:s undersökningar och publikationer finns i databaserna

Kunderna kan själva söka i MTT:s databaser. Vid behov gör vi sökningar kostnadsfritt. I biblioteket finns dessutom två kundterminaler för självständig sökning i databaserna. Vi ger tips och råd om hur man väljer och hittar informationskällor.

Tidningar och serier som anknyter till jordbrukssektorn

Bibliotekets samlingar utgörs i huvudsak av internationella och inhemska vetenskapliga och fackliga tidningar och serier. Databasen Kirva omfattar böcker, delar i en serie, disputationer, ordlistor, register och betänkanden. Databasen Sarka tar upp tidningar och serier.

Vi betjänar över disk och per post

Biblioteket är öppet vardagar kl. 8-16.15. Det kostar inget att utnyttja biblioteket på egen hand. Vi levererar lån och kopior till externa kunder, privatpersoner, bibliotek och informationstjänster. Debitering för tjänsterna sker enligt gällande prislista.

© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013