Hemsida / Biblioteket
Biblioteket och data- och informationsenheten

MTT:s bibliotek förmedlar material om jordbruks- och livsmedelssektorn samt utför datasökningar åt såväl MTT:s personal som andra kunder. Biblioteket och data- och informationsenheten i Jockis ingår i de finländska vetenskapliga bibliotekens nätverk.

MTT:s undersökningar och publikationer finns i databaserna

Kunderna kan själva söka i MTT:s databaser. Vid behov gör vi sökningar kostnadsfritt. I biblioteket finns dessutom två kundterminaler för självständig sökning i databaserna. Vi ger tips och råd om hur man väljer och hittar informationskällor.

Tidningar och serier som anknyter till jordbrukssektorn

Bibliotekets samlingar utgörs i huvudsak av internationella och inhemska vetenskapliga och fackliga tidningar och serier. Databasen Kirva omfattar böcker, delar i en serie, disputationer, ordlistor, register och betänkanden. Databasen Sarka tar upp tidningar och serier.

Vi betjänar över disk och per post

Biblioteket är öppet vardagar kl. 8-16.15. Det kostar inget att utnyttja biblioteket på egen hand. Vi levererar lån och kopior till externa kunder, privatpersoner, bibliotek och informationstjänster. Debitering för tjänsterna sker enligt gällande prislista.

Sidokarta
Rättsligt meddelande
© Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT 2013